Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору — це треті особи, які вступають у справу шляхом пред’явлення позову до однієї чи двох сторін з метою захисту особистих суб’єктивних матеріальних прав, свобод, охоронюваних законом інтересів.

Ознаками третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору є:

 • вступ у порушену справу в суді;
 • втручання у спір між сторонами;
 • особистий характер заінтересованості;
 • заявлення самостійних вимог на предмет спору;
 • вступ у процес шляхом пред’явлення позову.

Особливістю участі у цивільному процесі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, є те, що вони можуть порушити окремий самостійний процес на захист своїх прав. Але з метою економії процесуальних засобів і недопущення ухвалення різних за змістом рішень суд розглядає дві правові вимоги: перша — позивача до відповідача, друга — третьої особи до позивача, відповідача чи до обох сторін. Процесуальною формою втілення самостійної вимоги третьої особи є позовна заява, яка повинна відповідати загальним вимогам, встановленим для такого виду заяв, із обов’язковим реквізитом про обґрунтування правового зв’язку цієї вимоги із вимогою, яка вже є предметом судового розгляду. Залучити до участі у справі третю особу, яка заявляє самостійні вимоги, неможливо, зважаючи на дію принципу диспозитивності.

Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу суд постановляє ухвалу. За процесуальним становищем треті особи, які заявляють самостійні вимоги, користуються усіма правами і мають усі обов’язки позивача, але з тією відмінністю, що в інтересах позивача порушується справа у суді, третя ж особа вступає у вже порушену справу, тому об’єднувати цих осіб поняттям «позивач» було б неправильним. Участь третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги, не породжує співучасті із стороною, оскільки, як правило, їхні інтереси мають взаємовиключний характер. Третя особа посідає окреме процесуальне становище у процесі.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору мають право:

 • ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;
 • подавати докази; 
 • брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; 
 • брати участь у дослідженні доказів; 
 • ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;
 • подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;
 • ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;
 • оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;
 • користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами;
 • вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу;
 • вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору зобов’язані:

 • виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;
 • сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;
 • з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;
 • подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;
 • надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;
 • виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;
 • виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

Розгляд цивільної справи за участю третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, дає можливість зекономити час і процесуальні засоби, зменшити судові витрати і запобігти ухваленню судом протилежних за змістом рішень. Після вступу у справу третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, справа за клопотанням учасника справи розглядається спочатку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+