Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у цивільному процесі

Відповідно до Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» органами державної влади є органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, міністерства, комітети, агентства, служби, адміністрації, департаменти, комісії, управління, палати, фонди, інспекції, бюро та інші центральні органи виконавчої влади і місцеві державні адміністрації), Верховна Рада України та її апарат, Рахункова палата, Президент України.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути залучені судом до участі у справі або брати участь у справі за своєю ініціативою для подання висновків на виконання своїх повноважень. Участь зазначених органів у судовому процесі для подання висновків у справі є обов’язковою у випадках, встановлених законом, або якщо суд визнає це за необхідне.

Процесуальними видами участі органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі є обов’язкова і факультативна участь.

Обов’язкова участь цих осіб у цивільному процесі відбувається за ініціативою суду чи вимогою закону. Зокрема, органи опіки та піклування зобов’язані брати участі у цивільних справах про позбавлення батьківських прав, усиновлення дітей, відібрання дітей тощо. Обов’язковою участь органів державної влади та місцевого самоврядування у процесі буде і тоді, коли суд визнає її необхідною у конкретній справі при вирішенні питання про склад учасників справи у справі в попередньому судовому засіданні. Про обов’язкову участь органів державної влади та місцевого самоврядування у справі суд постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню, і ці особи не можуть відмовитись від її виконання.

Факультативна (необов’язкова) участь органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі передбачена у розгляді справ: для органів опіки та піклування – про визнання шлюбу недійсним (ст. 42 СК України), для житлово-комунальних органів – про демонтаж самовільних забудов тощо. Логіка факультативної участі органів державної влади та місцевого самоврядування в цивільному процесі полягає в тому, що ці особи на власний розсуд визначають наявність підстав для захисту інтересів громадян або держави і за власною ініціативою та (або) за клопотанням осіб, які потребують такого захисту, подають позов чи заяву в інтересах особи або вступають у вже розпочату цивільну справу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+