Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Участь у справі представника суду в інтересах інших осіб

Процесуальне представництво — це врегульована цивільними процесуальними нормами форма надання допомоги, в тому числі правової, однією особою (представником) іншій (особі, яку представляють) шляхом вчинення представником від імені та в інтересах останньої комплексу процесуальних дій у межах наданих йому повноважень у зв’язку з розглядом та вирішенням цивільної справи.

Сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі: 

  • особисто (самопредставництво) 
  • та (або) через представника.

Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника.

Юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Держава, територіальна громада бере участь у справі через відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, від імені якого діє його керівник або представник.

Цивільне процесуальне представництво не тотожне з цивільно-правовим і має свої характерні риси та відмінності:

  • представництво у цивільному праві можливе щодо вчинення різноманітних правочинів, тоді як процесуальне — тільки щодо вчинення процесуальних дій у суді;
  • метою цивільно-правового представництва є надання правової допомоги довірителю, а процесуального — також і судові;
  • за умови цивільно-правового представництва участь у юридично значущих діях бере тільки представник. За процесуального представництва участь у справі представника не позбавляє особу права особистої участі в процесі;
  • на відміну від представництва в цивільному праві, в цивільному процесі можливе подвійне представництво (законні представники можуть доручати ведення справи в суді іншим особам — договірним представникам).

Представництво в цивільному процесі – це процесуальна діяльність особи (представника) у межах наданих їй повноважень, спрямована на захист суб’єктивних прав, свобод та інтересів іншої особи, яка бере участь у справі, від імені та в інтересах останньої.

Представник бере участь у цивільній справі від імені і в інтересах іншої особи, здійснює процесуальні дії в межах наданих нею, або в окремих випадках законом, повноважень.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+