Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Спеціаліст у цивільному процесі

Спеціаліст – це фізична особа, яка надає допомогу суду під час вчинення певних процесуальних дій, що потребують спеціальних знань або навичок; учасник цивільного процесу, який залучається судом у випадках, коли при здійсненні тих або інших процесуальних дій необхідне застосування спеціальних знань і навичок в різних галузях науки, техніки або мистецтва.

Спеціалістом є особа, яка: 

  • володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів;
  • призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо).

Допомога та консультації спеціаліста не замінюють висновок експерта.

Спеціаліст зобов’язаний з’явитися до суду за його викликом, відповідати на поставлені судом питання, надавати консультації та роз’яснення, у разі потреби надавати суду іншу технічну допомогу. За відсутності заперечень учасників справи спеціаліст може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Спеціаліст має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями та навичками, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, а також право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду.

На відміну від експерта, спеціаліст не складає письмового висновку і його дії не є засобом доказування у справі. Допомога спеціаліста технічного характеру під час вчинення процесуальних дій не замінює висновку експерта. Роз’яснення, що надаються спеціалістом, консультації, висновки і тому подібне не визнаються самостійним джерелом доказів, яким є висновок експерта, вони лише носять допоміжний характер при дослідженні доказів або здійсненні інших процесуальних дій і не можуть заміняти висновки експерта.

Мета участі спеціаліста в цивільному процесі – надання безпосередньої технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій. До такої належить фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи.

Допомога спеціаліста не може стосуватися правових питань, тобто питань, пов’язаних із пошуком та застосуванням норм права. Однак, на наш погляд, з урахуванням сучасних тенденцій до збільшення кількості та складності нормативних актів суд може потребувати такої допомоги зі сторони відповідних спеціалістів.

Спеціаліст на відміну від експерта не несе кримінальної відповідальності за необґрунтовану відмову від участі в процесі або за свідомо помилковий висновок, він також не приводиться судом до присяги, йому лише роз’яснюються судом його права і обов’язку в процесі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+