Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Види доказів у цивільному процесі

Докази можуть класифікуватися за різними підставами. У теорії цивільного процесу класичним вважається поділ доказів на групи за такими критеріями:

1) за характером зв’язку змісту доказів з фактами, що підлягають встановленню:

 • прямі докази – безпосередньо вказують на факт, який підлягає встановленню (наприклад, показання свідка-очевидця щодо факту заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки);
 • непрямі (побічні) докази – не вказують безпосередньо на факт, який підлягає встановленню, проте вказують на інші факти, що дозволяє зробити вірогідний висновок про шуканий факт (наприклад, показання свідка про те, що одна із сторін при укладенні договору не усвідомлювала значення своїх дій).

2) за способом утворення фактичних даних:

 • первісні докази – фактичні дані, одержані з першоджерела (показання свідка-очевидця, оригінал документа тощо);
 • похідні докази – фактичні дані, отримані з джерела, що відтворює інший засіб доказування (наприклад, копія документа, показання свідків зі слів інших осіб).

3) за джерелом отримання фактичних даних:

 • особисті докази – фактичні дані, джерелом отримання яких виступає людина (містяться у показаннях свідків, поясненнях сторін, третіх осіб, їх представників);
 • речові докази – фактичні дані, джерелом отримання яких виступає матеріальний об’єкт (закріплені у письмових доказах, речових доказах);
 • змішані докази – фактичні дані, джерелом отримання яких одночасно є людина і матеріальний об’єкт (містяться у висновку експерта).

4) залежно від мети доказування докази можуть бути основними та протилежними (контрдокази):

 • основні докази — це докази, що підтверджують наявність чи відсутність певної обставини;
 • протилежні докази — це докази, що спростовують основний доказ. 

Класифікація доказів, які використовуються в цивільному процесі, дозволяє дати відповіді на ряд практичних питань, зокрема: 

 • чи стосується доказ приватноправового спору взагалі та якою мірою (тобто питання належності певного доказу до цивільної справи); 
 • наскільки повно доказ підтверджує наявність чи відсутність певних обставин приватноправового спору; 
 • звідки (джерело) походить доказ, який використовується в цивільній справі; 
 • яким чином (у якій формі) доказ відтворений ззовні, тобто у вигляді чого він представлений; 
 • чи дотримано вимоги процесуального закону щодо форми та способу отримання доказу.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+