Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Математичні й статистичні методи


Математичні й статистичні методи: реєстрація, ранжирування,
шкалування

Математичні й статистичні методи в
педагогіці застосовують для опрацювання отриманих відомостей методами опитування
та експерименту, а також для встановлення кількісних залежностей між досліджуваними
явищами. Вони допомагають оцінити результати експерименту, підвищують надійність
висновків, дають підстави для теоретичних узагальнень. Найпоширенішими з математичних
методів, які застосовують у педагогіці, є реєстрація, ранжирування, шкалювання.

Використовують їх для кількісного аналізу
фактичного матеріалу, отриманого у процесі дослідження. Вони надають процесу дослідження
чіткості, структурованості, раціональності, ефективності при опрацюванні великої
кількості емпіричних даних. У педагогічних дослідженнях широко використовують такі
їх види:

метод реєстрування — виявлення певної якості в явищах та її кількості
(наприклад, кількості запізнень на уроки );

метод ранжування — класифікація даних у певній послідовності (спадання
чи зростання показників), визначення місця в цьому ряду (наприклад, складання списку
учнів залежно від рівня успішності тощо);

метод моделювання — створення і дослідження моделей. Є засобом теоретичного
дослідження психологічних явищ через уявне створення життєвих ситуацій, в яких може
відбуватися діяльність людини, змодельованої системи. Допомагає пізнати закономірність
поведінки людини у певних ситуаціях;

Статистичні методи — методи математичної статистики,
що використовуються для опрацювання експериментальних даних з метою підвищення обґрунтованості
висновків.

У педагогіці та психології вони представлені:

а) описовою статистикою (табулювання, графічний вираз та кількісне
оцінювання даних);

б) теорією статистичного висновку (передбачення результатів за даними
обстеження вибірок);

в) теорією планування експериментів (виявлення та перевірка причинних зв’язків між змінними).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+