Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Види і стилі навчання


Види і стилі навчання: проблемне
навчання, програмоване навчання, індивідуалізоване навчання, комп’ютерне навчання

Проблемне навчання

В основі проблемного навчання – ідея,
відомого психолога С. Л. Рубінштейна про спосіб розвитку свідомості людини через
розв’язування пізнавальних проблем, що містять суперечності. Тому суть проблемного
навчання – у постановці (педагогом) і розв’язанні (студентом) проблемного питання,
завдання і ситуації.

Для проблемного навчання характерно
те, що знання й способи діяльності не подано готовими, не запропоновано правила
чи інструкції, завдяки яким той, хто навчається, міг би гарантовано виконати завдання.
Матеріал не подано, а задано як предмет пошуку. І зміст навчання полягає саме в
стимулюванні пошукової діяльності студента.

Проблемне навчання найбільш адекватне
соціально-педагогічним цілям і змісту сучасного наукового знання і закономірностям
пізнавальної діяльності та розвитку тих, кого навчають.

Під час розв’язання проблемного питання
передбачено пошук різних варіантів відповіді, заздалегідь готова відповідь — неприйнятна.
Приклади проблемних питань: “Чому цвях тоне, а корабель, зроблений з металу,
ні “, “Що в природі змінює колір “

Програмоване навчання

В його основі — кібернетичний підхід,
відповідно до якого навчання розглядають як складну динамічну систему. Керують цією
системою за допомогою посилання команд від педагога (комп’ютера, інших технічних
засобів і аудіо-, відеотехніки) до учня (студента) й одержання зворотного зв’язку,
тобто інформації про перебіг навчання – від педагога (оцінка) і учня чи студента
(самооцінка).

На практиці педагог може скористатися
лінійною чи розгалуженою побудовою освітньої програми. У разі вибору лінійної побудови
програми учні (студенти) працюють над усіма порціями навчальної інформації в міру
їх надходження.

Розгалужена програма дає змогу студентові
вибрати індивідуальний шлях засвоєння цілісної навчальної інформації. Засвоєння
інформації залежить від рівня підготовленості. В обох випадках прямий і зворотний
зв’язок педагога з учнем (студентом) здійснюється з використанням спеціальних засобів
(програмованих навчальних посібників різного виду, комп’ютера).

Індивідуалізоване навчання є методом
викладання, який ураховує внесок кожного учня до процесу навчання. Цей метод ґрунтується
на думці, що не може бути двох дітей, які могли би брати участь у навчальних заняттях
цілком однаково. На заняттях учні виявляють власні знання, ставлення, навички, особливості
темпераменту тощо. Щоб досягти ефективного навчання (інакше кажучи, забезпечити
зміни у кращу сторону), педагог повинен чутливо реагувати на ці розбіжності. Індивідуалізоване
навчання зустрічається в чистому вигляді, коли педагог працює з учнем наодинці.
Однак учителі можуть засвоїти цілу низку методів підвищення рівня індивідуалізації
на практиці, коли працюють з великою кількістю учнів.

Комп’ютерне навчання

Можливості цього виду навчання великі,
зокрема подача інформації, управління перебігом навчання, контроль і корекція результатів,
накопичення даних про розвиток навчального процесу.

ЕОМ можна ефективно використовувати
для підвищення успішності учнів; розвитку загальних когнітивних здібностей (самостійно
мислити, володіти комунікативними навичками); автоматизованого тестування, оцінювання
та управління педагогічним процесом.

Основою комп’ютерного навчання є створення навчальних програм, виокремлення
алгоритмів, системи послідовних дій, які необхідні для повноцінного засвоєння знань
і вмінь. Ефективність навчальних програм і комп’ютерного навчання повністю залежить
від якості алгоритмів управління розумовою діяльністю. Якісних засобів для комп’ютерного
навчання наразі істотно бракує.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+