Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Прийоми і засоби навчання


Прийоми і засоби навчання

Прийом навчання – елемент методу, що становить сукупність навчальних
ситуацій, спрямованих на досягнення його проміжної мети.

Якщо метод – спосіб діяльності, що
охоплює весь шлях її перебігу, то прийом – це окремий крок, дія в реалізації методу.

Необхідно розрізняти прийоми розумової
діяльності (логічні прийоми) – виокремлення основного, аналогія, конкретизація,
порівняння та ін.

Одні й ті самі прийоми можуть бути
частинами різних методів навчання, але в поєднанні з іншими прийомами утворюють
зовсім інший метод. Наприклад, прийом запам’ятовування задіяний як у репродуктивних,
так і в проблемно-пошукових методах навчання; проте в першій групі методів він домінує,
а в другій є допоміжним, бо сприяє запам’ятовуванню основних результатів проблемних
міркувань.

Засіб навчання – це матеріальний або ідеальний об’єкт,
який “розміщено” між учителем та учнем і використовується для засвоєння
знань, формування досвіду пізнавальної та практичної діяльності. Засіб навчання
суттєво впливає на якість знань учнів, їх розумовий розвиток та професійне становлення.

В сучасній школі широко використовуються
такі засоби навчання:

1. Об’єкти навколишнього середовища
взяті в натуральному вигляді або препаровані для навчальних завдань (живі і засушені
рослини, тварини і їх опудала, зразки гірських порід, фунту, мінералів, машини і
їх частини, археологічні знахідки і т. ін.).

2. Діючі моделі (машин, механізмів,
апаратів, споруд та ін.).

3. Макети і муляжі (рослин і їх плодів,
технічних установок і споруд, організмів і окремих органів та ін.).

4. Прилади і засоби для демонстраційних
експериментів.

5. Графічні засоби (картини, малюнки,
географічні карти, схеми).

6. Технічні засоби навчання (діапозитиви,
діафільми, навчальні кінофільми, радіо- і телепередачі, звуко- і відеозаписи та
ін.).

7. Підручники і навчальні посібники.

8. Прилади для контролю знань і умінь
учнів.

9. Комп’ютери.

Цей перелік засобів навчання не є вичерпаним,
але він містить найбільш вживані з них.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+