Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Характеристика складових процесу виховання


Характеристика складових процесу виховання

Процес виховання — це система виховних заходів, спрямованих
на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

Компонентами процесу виховання є свідомість
особистості, її емоційно-почуттєва сфера, навички і звички поведінки.

Свідомість — властива людині функція головного мозку, яка полягає
у відображенні об’єктивних властивостей предметів і явищ навколишнього світу, процесів,
що відбуваються в ньому, своїх дій у попередньому мисленому накресленні їх і передбаченні
наслідків, у регулюванні відносин людини з людиною і соціальною дійсністю.

Почуття — психічні стани і процеси, в яких відображено емоційний
бік духовного світу людини, її суб’єктивне переживання подій та емоційне ставлення
до довкілля.

Навичка — психічне новоутворення, завдяки якому індивід спроможний
виконувати певну дію раціонально, з належною точністю і швидкістю, без зайвих витрат
фізичної і нервово-психічної енергії.

Звичка — схильність людини до відносно усталених способів дій.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+