Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність та основні класифікації методів виховання


Сутність та основні класифікації методів виховання

Виховання як цілеспрямований процес
формування особистості здійснюється завдяки реалізації різноманітних виховних методів.

Методи виховання – способи
взаємопов’язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованої на формування
у вихованців поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки.

Залежно від виховної ситуації обирають
конкретні прийоми виховання, що є передумовою підвищення ефективності методів виховання.

Прийом виховання – частина, елемент
методу виховання, необхідний для ефективнішого застосування методу в конкретній
ситуації.

У взаємозв’язку з методами і прийомами
виховання відбувається використання засобів виховання.

Засоби виховання – вид суспільної діяльності,
який впливає на особистість у певному напрямі.

До засобів виховання належать праця,
мистецтво, засоби масової інформації, шкільний режим та ін.

Методи виховання поділяють на загальні (застосовують в усіх напрямах
виховання) і часткові (використовують
переважно в одному з них – правовому, економічному, фізичному та ін.).

Вибір методу та ефективність його використання
залежать від:

– вікових особливостей школярів та
їх життєвого досвіду;

– рівня розвитку дитячого колективу;

– індивідуальних особливостей школярів.
На ці особливості слід зважати не лише в індивідуальній виховній роботі, а й під
час групових і фронтальних виховних заходів;

– ефективності методів виховання, умовою
ефективності якої є врахування психології школяра. Учень реагує на виховний вплив
позитивно, негативно або нейтрально. Це потребує від педагога вміння з’ясувати реакцію
вихованця і відповідно скоригувати його сприймання.

Класифікація методів – це побудована (складена) за певною
ознакою система методів.

За характером методи
виховання поділяють на переконання, вправи, заохочення і покарання.

За результатами методи
впливу на вихованця поділяють на два класи:

1. Впливи, що створюють моральні настанови,
мотиви, відно­шення, сприяють формуванню уявлень, понять, ідей.

2. Впливи, що утворюють звички, які
визначають той або інший тип поведінки.

Нині найбільш об’єктивною і зручною
є класифікація методів виховання на основі спрямованості — інтегративної
характеристики, що містить у собі єдність цільового, змістового і процесуального
аспектів методів виховання (Г.І. Щукіна). У відповідності з цією характеристикою
виділяються три групи методів виховання:

1. Методи формування свідомості особистості.

2. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної
поведінки.

3. Методи стимулювання поведінки і діяльності.

За критерієм функціональності розрізняють такі групи
методів виховання: методи формування свідомості; методи формування суспільної
поведінки
; методи стимулювання діяльності та поведінки; методи контролю
й аналізу рівня вихованості
.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+