Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Громадське виховання у навчально-виховному процесі


Громадське виховання у навчально-виховному процесі

Громадянське виховання — формування громадянськості як інтегрованої
якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально,
політично і юридично дієздатною та захищеною.

Покликане воно виховувати у молодої
людини високі моральні ідеали, почуття любові до своєї Батьківщини, потреби у служінні
їй. Відомо, що основні риси громадянина формуються в молодому віці, під впливом
загальнонародних, національних цінностей, у взаємодії особистості із суспільством,
яке на кожному етапі представляють сім я, школа, різноманітні колективи.

Орієнтоване на формування свідомого
громадянина, патріота, професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями
і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою,
спрямованими на саморозвиток.

Громадянське виховання потребує додержання
принципів:

1. Гуманізації та демократизації. Вони
означають рівноправність, але різнозобов язаність учасників виховної взаємодії,
їх взаємоповагу, діалогічність, відкритість до сприймання громадянських цінностей:
щирості, доброти, справедливості, доброзичливості, милосердя тощо.

2. Самоактивності й саморегуляції.
Сприяють розвитку суб єктивних характеристик, формують здатність до критичності
й самокритичності, до прийняття самостійних рішень, вироблення громадянської позиції,
почуття відповідальності.

3. Системності. Передбачає гармонійне
вживання нових якостей у структурі особистості.

4. Комплексності й міждисциплінарної
інтегрованості. Передбачає поєднання навчального й виховного процесів, зусиль різних
інституцій — сім ї, дошкільних закладів, школи, громадських спілок, дитячих, молодіжних
самодіяльних об єднань.

5. Наступності та безперервності. Полягає
в етапності виховання, на кожному з яких ускладнюються й урізноманітнюються зміст
і напрями розвитку утворень, які становлять цілісну систему громадянських чеснот
особистості. Цей принцип діє протягом свідомого життя людини.

Важливе місце в громадянському вихованні належить громадянській освіті — навчанню,
спрямованому на формування знань про права та обов язки людини. Вона пов язана з
формуванням соціально-політичної компетентності, передбачає політичну, правову й
економічну освіченість.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+