Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність, функції, система громадського виховання


Сутність, функції, система громадського виховання

Громадянське виховання — формування громадянськості як інтегрованої
якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально,
політично і юридично дієздатною та захищеною.

Покликане воно виховувати у молодої
людини високі моральні ідеали, почуття любові до своєї Батьківщини, потреби у служінні
їй. Відомо, що основні риси громадянина формуються в молодому віці, під впливом
загальнонародних, національних цінностей, у взаємодії особистості із суспільством,
яке на кожному етапі представляють сім я, школа, різноманітні колективи.

Орієнтоване на формування свідомого
громадянина, патріота, професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями
і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою,
спрямованими на саморозвиток.

Система громадянського виховання включає:
комплекс функцій, що формуються з урахуванням вікових можливостей, засвоєння загальногромадянських
і загальнолюдських політичних ідей, зміст і форми громадянського виховання, засобів
масової інформації. Їй властиві суперечності і “механізми”, що забезпечують
також певні критерії громадянської вихованості.

Функції громадянського
виховання поділяються на освітні,виховні та розвивальні.

Освітня функція полягає в тому, щоб розкрити школярам загальнолюдські
і загальногромадянські політичні ціннісні орієнтації оновлення суспільства, озброїти
школярів уміннями політичного діалогу і культурного ведення дискусії, ораторських
і організаторських навичок, чіткого і ясного викладу думки у вільній усній мові.

Виховна функція громадянського виховання проявляється у процесі
включення учнів у посильну і доступну суспільно-громадянську діяльність. Саме у
ній відбувається формування у школяра почуттів вищого порядку, таких, як патріотизм
та інтернаціоналізм, а також високих морально -політичних якостей: порядності, морально-політичній
охайності в стосунках з людьми, свідомої дисциплінованості, відповідальності, політичного
чуття, критичності, здатності виправити свої помилки.

Розвивальна функція громадянського виховання випливає
з освітньої і виховної. Громадянське пізнання і діяльність формують здатність політичного
мислення, вміння осмислити і усвідомити кожен суспільно важливий факт, подію. Школярі
вчаться самостійно розбиратися в потоці політичної інформації, давати їй оцінку,
протистояти маніпулюванню їхньою свідомістю.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+