Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Фізичне виховання підростаючого покоління


Фізичне виховання підростаючого покоління. Сутність, функції
та система фізичного виховання. Теорія та зміст виховання у цілісному навчально-педагогічному
процесі

Фізичне виховання є цілеспрямована,
чітко організована і планомірно здійснювана система фізкультурної та спортивної
діяльності дітей. Вона включає підростаюче покоління у різноманітні форми занять
фізичною культурою, спортом, військово-прикладної діяльністю, гармонійно розвиває
тіло дитини в єдності з її інтелектом, почуттями, волею і моральністю. Мета фізичного
виховання полягає у гармонійному розвитку тіла кожної дитини в тісній, органічній
єдності з розумовим, трудовим, емоційно-моральним, естетичним вихованням.

Теорія і практика фізичного виховання
спираються на дані фізіології, яка озброює теорію і методику фізичного виховання
знаннями про закономірності розвитку організму людини, вплив різноманітних чинників
на його функціональну діяльність. На основі її даних розробляють науково обґрунтовану
систему фізичних вправ, спрямованих на розвиток рухових дій і формування фізичних
якостей організму.

Виховання підростаючого покоління фізично
здоровим – важливе завдання сім’ї та школи. Однак нині практично здоровими є лише
27% дітей дошкільного віку, лише 65% дітей і 60% підлітків фізично гармонійно розвинені.
Значна кількість учнів старших класів за станом здоров’я мають обмеження щодо вибору
професії, а серед випускників шкіл не менше половини не придатні або частково придатні
до військової служби.

Усе це свідчить про необхідність докорінної
перебудови організації фізичного виховання школярів, зміни поглядів на фізкультуру,
фізичний стан, красу людського тіла.

Система фізичного виховання — це сукупність
ідеологічних і науково-методичних основ фізичного виховання. Система фізичного виховання
спрямована на розвиток фізичних і духовних якостей людини, на підготовку її до певної
діяльності в конкретних соціально-економічних умовах.

Елементами системи фізичного виховання
є кадри працівників фізкультурного руху і матеріально-технічна база, яка необхідна
для забезпечення занять з фізичної культури і спорту.

Сучасна система фізичного виховання
в Україні базується на Законі “Про фізичну культуру і спорт”.

Завдання фізичного виховання можна
згрупувати в наступні З групи:

1. Оздоровчі завдання, що полягають
у зміцнюванні опорно-рухового апарату, формуванні правильної постави, нормалізації
розвитку внутрішніх органів, у покращенні діяльності центральної нервової системи,
загартовуванні організму.

2. Освітні завдання, що полягають у
формуванні і удосконаленні рухових умінь та навичок, у придбанні знань в області
теорії, методики і організації фізичної культури і спорту.

3. Виховні завдання, що полягають в удосконаленні рухових якостей (сили, швидкості,
витривалості, спритності та ін.), у зміцненні вольових якостей (волі до перемоги,
сміливості, наполегливості, мужності та ін.), у покращенні психічних здібностей
(уваги, пам’яті та ін.), у вихованні позитивних моральних рис, прищепленні правильних
естетичних смаків.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+