Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Колектив як фактор соціалізації особистості


Колектив як фактор соціалізації особистості

По істині могутнім стимулом для розвитку
дітей, підлітків і юнацтва, розквіту їхніх здібностей, розширення діапазону інтересів,
гуманізації думок, почуттів і вчинків, творчої активності є колектив.

Колектив — це соціально значима група
людей, які об’єднані спільною метою, узгоджено діють у напрямі досягнення означеної
мети і мають органи самоврядування.

Соціалізація особистості в колективі
– одне із провідних понять соціальної педагогіки, яке відображає досить складне
соціальне явище. Незважаючи на існування різних визначень цього поняття, загальним
для усіх підходів є розгляд її як результату й механізму набуття особистістю соціального
досвіду в процесі життєдіяльності.

Соціалізацію не можна ототожнювати
з розвитком особистості, що відбувається поза колективом, а також не можна зводити
й до виховання у вузькому педагогічному значенні оскільки вона заснована на двосторонній
активності суб’єктів.

Колектив як фактор соціалізації особистості

Без колективу неможливий процес соціалізації
особистості. Колектив формує колективність як системну якість його учасників, яка
проявляється у здатності до взаємоприйнятні, взаєморозуміння та взаємодії у процесі
життєорганізації кожного.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+