Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття та класифікація фінансів


Поняття та класифікація фінансів. Відмінність між публічними та приватними фінансами

Поняття «фінанси» розглядають у двох аспектах з точки зору форми і змісту:
у економічному та матеріальному.

Сучасна наука визначає фінанси як систему економічних відносин, які виникають у процесі акумуляції, розподілу
та використання фондів коштів, необхідних для виконання державою, органами МС своїх
завдань та функцій, забезпечення розширеного відтворення та соціальних потреб
.

За
матеріальним змістом фінанси є фондами коштів різних суб ‘єктів (держави, органів
МС, підприємств, установ, організацій), а їх сукупність — фінансовими
ресурсами.

Категорією «фінанси» у широкому значенні охоплюються
такі групи, як фінанси фізичних осіб, фінанси юридичних осіб і держави, а у вузькому
значенні — лише державні фінанси.

Фінанси це сукупність саме тієї частини грошових відносин, які
пов’язані з формуванням, розподілом та використанням централізованих і
децентралізованих фондів

Види фінансів:

Приватні це фінансові ресурси
розпорядниками яких є певна фіз.. чи юр. особа приватного характеру і які спрямовані
на задоволення потреб цієї ж особи.

Міжнародні це сукупність фінансових ресурсів
розпорядниками яких є певні міжнародні о-ції за рахунок яких задовольняються потреби
певної групи держав

Публічні фінансові ресурси, що спрямовані
на задоволення потреб всього суспільства або окремої його частини.
Їхнім розподільником є держава в особі ОДВ та ОМС.

Публічні фінанси поділяються на централізовані та децентралізовані.

Централізовані фінанси – це сукупність
грошових відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом та використанням
централізованих фондів коштів.

Децентралізовані фінанси – це сукупність грошових відносин, пов’язаних
з формуванням, розподілом та використанням децентралізованих фондів коштів підприємств,
установ, організацій.

Відмінності між державними і приватними
фінансами були сформульовані у праці французького вченого П.М. Годме:

1) державні фінанси:

• визначаються рішеннями держави
і діями публічної влади;

• держава може у примусовому порядку
забезпечити власні доходи;

• пов’язані з грошовою системою
держави як засіб досягнення загального інтересу;

2) приватні фінанси:

• залежать від законів ринкової
економіки;

• приватні особи не можуть у примусовому
порядку забезпечити власні доходи;

• грошова система не залежить від
волі приватного власника;

• орієнтовані на отримання прибутку.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ