Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правові форми фінансової діяльності


Правові форми фінансової
діяльності

Фінансова діяльність державою здійснюється
в правових формах, які виражаються в фінансово-правових актах. Ними є прийняті в
певній формі рішення органів державної влади або органів місцевого самоврядування
в межах їх компетенції, що регулюють питання фінансової діяльності.

За юридичними властивостями фінансово-правові акти поділяються на:

нормативні фінансово-правові
акти
, тобто акти, що регулюють групи однорідних фінансових відносин і містять
загальні правила поведінки, які не вичерпують свою юридичну силу одноразовим їх
застосуванням. Ці акти приймаються органами державної влади в межах їх компетенції,
мають офіційний характер, є обов’язковими для виконання і спрямовані на регулювання
фінансової діяльності. Ця група актів встановлює види фінансових зобов’язань перед
державою, порядок їх обчислення, перерахування та використання;

індивідуальні нормативно-правові
акти
є актами застосування норм права. В них загальні правила, що містяться
в нормативних фінансово-правових актах застосовуються до конкретних обставин. Він
стосується точно визначених учасників фінансових відносин і є підставою виникнення,
зміни чи припинення конкретних фінансових правовідносин. Прийняття індивідуальних
фінансово-правових актів є необхідною передумовою застосування нормативних фінансово-правових
актів і виконання завдань щодо створення, розподілу або використанню фінансових
ресурсів держави.

Залежно від органу, який приймає
фінансово-правовий акт, вони поділяються на:

законодавчі фінансово-правові
акти, до яких відносяться закони з питань фінансової діяльності держави;

підзаконні фінансово-правові
акти являють найбільш чисельну групу фінансових нормативно-правових актів, які видано
на підставі й на виконання закону.

Серед них виділяються фінансово-правові акти органів місцевого самоврядування – це
публічні, офіційні документи, прийняті органами місцевого самоврядування, що мають
юридичну силу й спрямовані на врегулювання владних відносин в сфері фінансової діяльності
місцевих утворень.
Їх характерними
ознаками є: підзаконність; обмеження їх юридичної сили певною територією; обов’язковість
виконання усіма підприємствами, установами, організаціями та громадянами на відповідній
території; відсутність необхідного затвердження з боку органів державної влади;
можливість їх оскарження в судовому порядку.

Характерною особливістю системи
фінансово-правових актів є наявність в ній фінансово-планових актів, які відрізняються
від інших актів своїм змістом. Фінансово-планові акти – це акти, що приймаються
в процесі фінансової діяльності держави і місцевих утворень відповідними суб’єктами
і містять планові показники щодо утворення, розподілу та використанню фінансів на
певний період. Існування цієї групи актів зумовлено дією принципу плановості в процесі
утворення, розподілу й використанню фінансових ресурсів. До фінансово-планових актів
відносяться Державний та місцевий бюджети, фінансові плани та кошториси органів
державного управління, підприємств, установ та організацій тощо.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+