Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України


Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет
України

Ст.160. РВРУ визначає порядок внесення
змін до закону про Державний бюджет України

1. Протягом бюджетного періоду до ЗУ «Про ДБУ »
можуть бути внесені зміни за поданням суб’єктів права законодавчої ініціативи з
додержанням вимог БКУ та РВРУ.

2. Внесення змін до закону, які безпосередньо передбачають
внесення змін до інших законодавчих актів України, не допускається. У такому разі
спочатку вносяться зміни до відповідного закону і лише після того розглядаються
пропозиції про зміни до закону про Державний бюджет України відповідно до положень
БКУ та РВРУ.

3. Внесення змін до закону про Державний бюджет
України здійснюється за процедурою, визначеною розділом IV цього Регламенту, з урахуванням
особливостей, визначених у цій статті. Проект закону про внесення змін до ЗУ «Про
ДБУ» розглядається комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету.

4. Будь-який закон, що впливає на зменшення надходжень
та/або збільшення витрат бюджетів поточного року, не може бути прийнятий у цілому
ВР, якщо одночасно з його прийняттям не будуть внесені відповідні зміни до ЗУ «Про
ДБУ» на відповідний рік

Стаття 52 БК. Порядок
внесення змін до закону про Державний бюджет України

1. Зміни до закону про Державний
бюджет України можуть вноситися у разі відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України та надходжень бюджету від прогнозу,
врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний
період, а також зміни структури витрат державного бюджету та в інших випадках, передбачених
цим Кодексом. Міністерство фінансів України здійснює щомісячну оцінку відповідності
надходжень державного бюджету показникам, встановленим Державним бюджетом України.
Кабінет Міністрів України здійснює щоквартальну оцінку відповідності основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим
при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

2. Розгляд проекту закону про внесення
змін до закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України здійснюється
за процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.

Після початку бюджетного періоду,
коли набирає чинності затверджений Верховною Радою України Закон про Державний бюджет
України, Міністерство фінансів України на підставі опрацювання й аналізу звітності,
що надходить до нього від суб’єктів бюджетних правовідносин, виявляє відхилення
оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України
та надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету
України.

Проведення помісячної оцінки відповідності
прогнозу надходжень доходів бюджету і фінансування видатків показникам, затвердженим
Законом про Державний бюджет, забезпечується введенням в Україні єдиного казначейського
рахунку, запровадженого наказом Державного казначейства від 26 червня 2002 р. №122,
яким затверджено Положення про єдиний казначейський рахунок.

Виявлення відхилень оцінки основних
прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень
до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України
на відповідний бюджетний період або зміни структури витрат Державного бюджету, дає
можливість внести зміни у затверджений Верховною Радою України Закон про Державний
бюджет, який уже набрав чинності з 1 січня планованого бюджетного року.

Відповідно до Регламенту Верховної
Ради України зміни та доповнення до чинного Закону про Державний бюджет протягом
бюджетного (фінансового) періоду можуть бути внесені за поданням осіб, які мають
право законодавчої ініціативи, з додержанням вимог Бюджетного кодексу та цього Регламенту.

Зміни та доповнення до Закону про
Державний бюджет не можуть змінювати чинне законодавство. У разі такої потреби спочатку
вносяться зміни до відповідних законів, а після цього повинні розглядатися пропозиції
про зміни та доповнення до Закону про Державний бюджет. Ці пропозиції повинні розглядати
Комітети Верховної Ради України, до компетенції яких належить галузь, про фінансування
якої йдеться у проекті змін і доповнень, а їх висновки розглядає Комітет Верховної
Ради України з питань бюджету.

Проект закону про внесення змін
до Закону про Державний бюджет України розглядається у Верховній Раді України в
порядку, визначеному розділом IV «Законодавча процедура» Регламенту Верховної Ради
України, тобто за загальною процедурою, визначеною для всіх законопроектів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+