Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Права і обов’язки платників податку

Юридичний склад податку

1. платники податку;

2. об’єкт оподаткування;

3. база оподаткування;

4. ставка податку;

5. порядок обчислення податку;

6. податковий період;

7. строк та порядок сплати податку;

8. строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату
податку.

 

 

Права і обов’язки платників податку

Платниками
податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи
(резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують
(передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом
оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено
обов’язок із сплати податків та зборів

Стаття 16. Обов’язки платника податків

16.1.1. стати на облік у контролюючих органах в порядку,
встановленому законодавством України;

16.1.2. вести в установленому порядку облік доходів і витрат,
складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;

16.1.3. подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому
податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані
з обчисленням і сплатою податків та зборів;

16.1.4. сплачувати податки та збори в строки та у розмірах,
встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;

16.1.5. подавати на належним чином оформлену письмову вимогу
контролюючих органів документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних
із визначенням об’єктів оподаткування), первинні документи, регістри бухгалтерського
обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою
податків та зборів. У письмовій вимозі обов’язково зазначаються конкретний перелік
документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання;

16.1.6. подавати контролюючим органам інформацію, відомості
про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг
(суми отриманих пільг) та напрями їх використання

Платник податків
має право:

1. безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому
числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові
акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження
контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;

2. представляти свої інтереси в контролюючих органах
самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;

3. обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом,
метод ведення обліку доходів і витрат;

4. користуватися податковими пільгами за наявності підстав
у порядку, встановленому цим Кодексом;

5. одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків
або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;

6. бути присутнім під час проведення перевірок та надавати
пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати
акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів
(довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту)
складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому
органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;

7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом,
рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими
органами податкові консультації;

8. вимагати від контролюючих органів проведення
перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків.

 

 

Види обов’язкових платежів за законодавством України

Податком є обов’язковий,
безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно
до цього Кодексу.

Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного
бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної
вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами,
органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично
значимих дій.

Податки – це безумовний платіж що має нецільовий характер.Збір це умовний
і має певну ціль.Податки надходять лише до бюджету, збори до певний цільових фондів. Податки
встановлюють лише органи ВРУ, а збори і місцеві.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+