Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

ППП: об’єкт, ставка


ППП: обєкт, ставка

ПП:

Платниками
податку з числа резидентів є:

суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську
діяльність як на території України, так і за її межами;

управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності
залізничного транспорту.

– підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи,
які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;

– неприбуткові установи та організації
у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають
оподаткуванню відповідно до цього розділу;

Платниками податку з числа нерезидентів є:

юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій
формі, та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ
та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними
договорами України;

постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи
із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші
функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності
стає на облік у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, Постійне представництво, яке розпочало свою господарську
діяльність до реєстрації у контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється
від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

Національний банк України

Установи кримінально-виконавчої системи

Об’єкт:

1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами,
який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду;

2. дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню
згідно зі статтею 160
цього Кодексу,
з джерелом походження з України.

Ставка:

Основна ставка
податку становить 16 відсотків.

При
здійсненні страхової діяльності юридичних осіб – резидентів ставки податку встановлюються
у таких розмірах:

3 % – при отриманні доходу
внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності,.

0 % – при отриманні доходу
внаслідок виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного
страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення у разі виконання вимог
до таких договорів,

За ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20 % доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом
їх походження з України

За
ставкою 10
від об’єкта оподаткування за операціями з цінними
паперами та деривативами.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+