Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Фінансово-правова відповідальність


Фінансово-правова відповідальність

ФПВ – це державний осуд, який полягає в нормативному і забезпеченому державою примусом обов’язку суб’єктів суспільних відносин зазнавати заходів державного примусу за вчинене правопорушення, що полягають у засудженні і накладенні нових, додаткових для порушника позбавленнях особистого або майнового характеру та реалізується в охоронних правовідн відповідальності. Відмінність юр відповідальності від заходів державно-правового примусу полягає в підставах виникнення, в меті, функціях.

Основними принципами ФПВ є: законності, справедливості, одноразовості притягнення до ФПВ, доцільності, своєчасності, системного зв’язку ФПВ з іншими видами відповідал, обґрунтованості, відмежування фін санкції від фін обов’язку. До основних функцій ФПВ належать: регулятивна, превентивна, каральна, відновлювальна, виховна.

За вчинення фін правоп застосовуються фінан-правові санкції, під якими слід розуміти обов’язкові структурні елементи норми фін права, що мають майновий характер, забезпечені примусовою силою держ, застосовуються в спеціальному процесуальному порядку уповноваженими на це держ органами у випадку невиконання або неналежного виконання суб’єктом фін діяльності – фіз чи юр особою – вимог з-тва про акумуляцію, розподіл, використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою відшкодув недоотриманих бюджетом і позабюджетними фондами грошових коштів, а також покарання порушників.

Для ФПВ характерні всі ознаки юр відповідальності.

1. Фактичною підставою ФПВ , як і інших видів є правопорушення. Визначення фінансового правопорушення в законодавстві відсутнє.

2. ФПВ установл держ й пов’язана із застосуванням санкцій правових норм до правопорушників уповноваженими особами в охоронних фін-пр нормах і містить у своїй структурі фін-пр санкції, є в податку, Митному КУ, БКУ, кодексі про адмін правопорушення, КК. ФПВ застосовують Держ податкові органи, Держ казначейська служба, Державна фінансова інспекція, суди та ін.

3. ФПВ має на меті завдати правопорушнику негативних наслідків майнового характеру. Це зумовлене специфікою фін-пр санкцій, необхідністю для держави отримати відшкодування й покарати правопорушника в специфічній, характерній для фін права майновій формі. 

4. Реалізується в особливій процесуальній формі.

Особливості фін-пр санкцій (ФПС) визначаються дією різних факторів:

1) вони в одних випадках можуть застосовуватися на вимогу керівника держ органу, а в інших – в обов’язковому порядку;

2) в більшості випадків застосування ФПС потребує процесуального оформлення.

3) ФПС застосов через певний проміжок часу після попередження про усунення недоліків і, як правило, на розсуд правозастосовчого органу;

4) реалізація фін-пр норм має продовжувальний характер і її припинення залежить, як правило, від активних позитивних дій правопорушника, від його виконавської дисципліни і своєчасності ліквідації недоліків, що існують;

5) для фіна діяльності держ характерні специфічні методи, до яких можна віднести встановлення обов’язкових платежів, податків, встановлення і стягнення мита, зборів та інше;

6) ФПС характерні різноманітні і специфічні види примусу.

7) ФПС залежно від способів, яким вони слугують правовій охороні, поділяються на правовідновлювальні і каральні.

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: фын,крим,адмын. Фінансова за порушення законів з питань оподаткування та іншого зак-тва встановлюється та застосовується згідно з ПодаткКУта іншими зако. Застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Процедура ФПВ – це, у переважній більшості, імперативні, процесуальні правовідносини, що виникають з юр факту вчинення фін правопорушення між правопорушником і держ, в особі її компетентних органів, в рамках яких у правопорушника з’являється обов’язок понести несприятливі обмеження майнового характеру, а в уповноважених органів – обов’язок піддати правопорушника несприятливим правообмеженням, які передбачені санкцією порушеної фінансово-правової норми.

Аналіз фінансових процесуальних норм дозволив виділити три стадії ФПВ:

1) фіксація факту і кваліфікація діяння;

2) притягнення до відповідальності;

3) реалізація заходів несприятливого для порушника характеру.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+