Пошук по сайту

Позовна заява про визнання шлюбу недійсним

До _____________________________________

(найменування суду)

Позивач ________________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач ______________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ

 

«____» _________ 20___ р. я вступила з відповідачем у шлюб, який зареєстрований в ______________________________________ (найменування органа реєстрації) м. _________.

Дітей у шлюбі не маємо. Фактичні шлюбні відносини припинилися між нами в ______ 20___ року.

_____________________________ вступив зі мною в шлюб без намірів створити сім’ю, а керувався винятково мотивами одержання реєстрації в м. _____________.

_______ 201_ р. Відповідач був зареєстрований у моїй трикімнатній квартирі, що знаходиться за адресою: ___________________________.

Відразу ж після одержання реєстрації Відповідач почав мені відкрито зраджувати, перестав виділяти гроші на утримання сім'ї, фактичні шлюбні відносини між нами припинились. Усе це свідчить про відсутність у Відповідача намірів створити сім'ю.

На підставі викладеного й керуючись ст.40 Сімейного кодексу України,


ПРОШУ:

 

Визнати шлюб, укладений між __________________________ та ______________________ і зареєстрований «___» _______ р.

____________________________________ у ____________________________ недійсним.


 

Додатки:

1. Свідоцтво про шлюб.

2. Копія позовної заяви.

3. Квитанція про сплату державного мита.

4. Квитанція про сплату витрат на інформаційне забезпечення розгляду справи.

5. _______________________________________________________________.

 

«___» _________________ 20__ р.

_________________/ ________________/

(підпис)


Завантажити

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація