Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Договір про дітей

ДОГОВІР ПРО ДІТЕЙ 

 

 м. ___________   «___» __________ 20__ р.

 

Громадянин ____________________ , паспорт: серія ____ №
___________ , виданий «___» ______________ р. ________________ у подальшому
«Сторона 1», з однієї сторони, і громадянка _________________ , паспорт: серія
____ № ___________ , виданий «___» _________________ р. ____________________ ,
у подальшому «Сторона 2», з іншої сторони, а разом поіменовані «Сторони»,
уклали договір про нижченаведене:

Після розірвання шлюбу, укладеного «___» ______________ р.
між Сторонами і зареєстрованого _______________:

1. Місцем проживання неповнолітнього(ої) ______________
(прізвище, ім’я, по батькові дитини) «___» _________ ____ р. народження, є
місце проживання Сторони 1. _________________________________________________.

2. Сторона 2 має право проводити з неповнолітнім(ьою) ___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові дитини) половину усього часу, вільного від
відвідування школи (дитячого садка).

При цьому Сторона 2 має право в будь-який час приїздити в
місце проживання дитини для спілкування з нею, спілкуватися з нею за своїм
місцем проживання, їздити разом з нею у поїздки.

3. Сторона 1 зобовязана не створювати перешкод для спілкування Сторони 2 з
неповнолітнім(ьою) ___________________________ (прізвище, ім’я, по батькові
дитини) .

4. Обов’язки по утриманню неповнолітнього(ої)
___________________________ (прізвище, ім’я, по батькові дитини) Сторони несуть
спільно у порядку, що визначається ними самостійно за взаємним погодженням.

5. Питання виховання, отримання освіти й лікування
неповнолітнього(ої) ___________________________ (прізвище, ім’я, по батькові
дитини) вирішуються Сторонами спільно, за взаємним погодженням.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

Сторона 1:
___________________________ (прізвище, ім’я, по батькові дитини)

 

Сторона 2:
___________________________ (прізвище, ім’я, по батькові дитини)

[attachment=22]

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+