Пошук по сайту

Договір про дітей

ДОГОВІР ПРО ДІТЕЙ 

 


 м. ___________   «___» __________ 20__ р.

 

Громадянин ____________________ , паспорт: серія ____ № ___________ , виданий «___» ______________ р. ________________ у подальшому «Сторона 1», з однієї сторони, і громадянка _________________ , паспорт: серія ____ № ___________ , виданий «___» _________________ р. ____________________ , у подальшому «Сторона 2», з іншої сторони, а разом поіменовані «Сторони», уклали договір про нижченаведене:

Після розірвання шлюбу, укладеного «___» ______________ р. між Сторонами і зареєстрованого _______________:

1. Місцем проживання неповнолітнього(ої) ______________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) «___» _________ ____ р. народження, є місце проживання Сторони 1. _________________________________________________.

2. Сторона 2 має право проводити з неповнолітнім(ьою) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) половину усього часу, вільного від відвідування школи (дитячого садка).

При цьому Сторона 2 має право в будь-який час приїздити в місце проживання дитини для спілкування з нею, спілкуватися з нею за своїм місцем проживання, їздити разом з нею у поїздки.

3. Сторона 1 зобовязана не створювати перешкод для спілкування Сторони 2 з неповнолітнім(ьою) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) .

4. Обов’язки по утриманню неповнолітнього(ої) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) Сторони несуть спільно у порядку, що визначається ними самостійно за взаємним погодженням.

5. Питання виховання, отримання освіти й лікування неповнолітнього(ої) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) вирішуються Сторонами спільно, за взаємним погодженням.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:


Сторона 1: ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини)

 

Сторона 2: ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини)


Завантажити

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація