Пошук по сайту

Заява про видачу повторного свідоцтва про шлюб

ЗАЯВА

ПРО ВИДАЧУ ПОВТОРНОГО СВІДОЦТВА ПРО ШЛЮБ 

 

До____________________________________

(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)

від ___________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові)

місце проживання ______________________

______________________________________

пред’явлений __________________________

(назва документа: паспорт або паспортний документ)

серія _____________ номер ______________,

виданий _______________________________

(яким органом та коли)

 

ЗАЯВА


Прошу видати мені повторне свідоцтво про шлюб з ________________________________

________________________________________________________________________________

(зазначити прізвище, власне ім'я, по батькові чоловіка / жінки)

Реєстрація шлюбу проведена в _________________________________________________

(зазначити місце і дату реєстрації)

________________________________________________________________________________

Свідоцтво потрібне ___________________________________________________________

(зазначити мету витребування свідоцтва)

________________________________________________________________________________

 


 «___» ____________ 20___ р.
 Підпис ______________

 

Завантажити

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1682
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація