Пошук по сайту

Спільна заява попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі щодо визнання батьківства

Спільна заява попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі щодо визнання батьківства

 

Я, ________________________________________________, визнаю себе батьком дитини,

     (прізвище, власне ім'я, по батькові батька)

народженої ______________________________________ _____________________________,

(число, місяць, та рік народження дитини) (прізвище, власне ім'я, по батькові матері)

яка перебуває у шлюбі з _________________________________________________________

(прізвище, власне ім'я, по батькові чоловіка)

Я, __________________________________________________, не заперечую проти запису

(прізвище, власне ім'я, по батькові чоловіка)

батьком _______________________________________________________________________

(прізвище, власне ім'я, по батькові батька дитини)

дитини, народженої _______________________________ моєю дружиною _______________

                                 (число, місяць, та рік народження дитини)

______________________________________________________________________________

(прізвище, власне ім'я, по батькові)

Я, _____________________________________________________, даю згоду на визнання і

(прізвище, власне ім'я, по батькові матері)

запис батьком _________________________________________________________________

(прізвище, власне ім'я, по батькові)

дитини, народженої мною ________________________________________________________

(число, місяць, та рік народження дитини)

Про себе повідомляємо:

 

№ з/п

Питання

Відповіді

1

Прізвище, власне ім'я, по батькові батька дитини

 

2

Місце проживання батька дитини (повна адреса)

 

 

3

Документ, що посвідчує особу батька дитини: серія, номер, дата видачі, орган, який видав паспорт або паспортний документ

 

4

Прізвище, власне ім'я, по батькові чоловіка матері дитини

 

5

Місце проживання чоловіка матері дитини (повна адреса)

 

 

6

Документ, що посвідчує особу чоловіка матері дитини: серія, номер, дата видачі, орган, який видав паспорт або паспортний документ

 

7

Прізвище, власне ім'я, по батькові матері дитини

 

8

Місце проживання матері дитини (повна адреса)

 

 

9

Документ, що посвідчує особу матері дитини: серія, номер, дата видачі, орган, який видав паспорт або паспортний документ «___» _______________ 20__ р.
 Підпис ____________________
(батька дитини)

Підпис ____________________

(матері дитини)

Підпис ____________________

(чоловіка у повторному шлюбі)

 

Завантажити

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація