Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

До _____________________________________

(найменування суду)

Позивач ________________________________

(П. І. Б. особи або найменування органу, які звертаються з позовом)

що
проживає за адресою: __________________

(місцезнаходження)

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач 1: ____________________________

(П. І. Б.)

що
проживає за адресою: __________________

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач 2: ____________________________

(П. І. Б.)

що
проживає за адресою: __________________

Номер засобу зв’язку _____________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про позбавлення батьківських
прав

Відповідачі є батьками
дитини __________________________________________________,

(П. І. Б.)

_____________________________________________
року народження, але внаслідок того, що вони жорстко поводяться з дитиною, є
хронічними алкоголіками, експлуатують дитину, примушуючи її до жебракування та
бродяжництва, створились умови, які шкодять інтересам дитини. Це
підтверджується ____________________________________________

Названі дії відповідно до
ст. 164 Сімейного кодексу України є підставою для позбавлення Відповідачів
батьківських прав щодо _______________________________________________.

Вважаю, що
__________________________________________________________________.

На підставі вищевикладеного,
керуючись ст. ст. 164, 165 Сімейного кодексу України та ст. ст. 18, 119
Цивільного кодексу України,

ПРОШУ:

1. Позбавити громадянина
______________________________________________________

(П. І. Б.)

батьківських прав щодо його дитини
______________________________________________.

2. Позбавити
громадянку________________________________________________________

(П. І. Б.)

батьківських прав щодо її дитини
_________________________________________________.

3. Передати дитину на піклування органів опіки та піклування.

4. Визначити місце проживання дитини наступним чином
___________________________

_______________________________________________________________________________

5. Визначити місце проживання дитини наступним чином
___________________________

(П. І. Б., місце проживання)

 

Додатки:

1. Копія свідоцтва про одруження батьків дитини.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Документи, які свідчать про наявність підстав для позбавлення
батьківських прав.

4. Копія позовної заяви.

5. Докази сплати державного мита.

6. Докази, що підтверджують оплату інформаційно-технічного забезпечення
судового процесу.

     Дата   Підпис     

 

Прокурор:

 

[attachment=37]

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+