Пошук по сайту

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

 

До _____________________________________

(найменування суду)

Позивач ________________________________

(П. І. Б. особи або найменування органу, які звертаються з позовом)

що проживає за адресою: __________________

(місцезнаходження)

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач 1: ____________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач 2: ____________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

Номер засобу зв’язку _____________________


ПОЗОВНА ЗАЯВА

про позбавлення батьківських прав


Відповідачі є батьками дитини __________________________________________________,

(П. І. Б.)

_____________________________________________ року народження, але внаслідок того, що вони жорстко поводяться з дитиною, є хронічними алкоголіками, експлуатують дитину, примушуючи її до жебракування та бродяжництва, створились умови, які шкодять інтересам дитини. Це підтверджується ____________________________________________

Названі дії відповідно до ст. 164 Сімейного кодексу України є підставою для позбавлення Відповідачів батьківських прав щодо _______________________________________________.

Вважаю, що __________________________________________________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 164, 165 Сімейного кодексу України та ст. ст. 18, 119 Цивільного кодексу України,


ПРОШУ:

1. Позбавити громадянина ______________________________________________________

(П. І. Б.)

батьківських прав щодо його дитини ______________________________________________.

2. Позбавити громадянку________________________________________________________

(П. І. Б.)

батьківських прав щодо її дитини _________________________________________________.

3. Передати дитину на піклування органів опіки та піклування.

4. Визначити місце проживання дитини наступним чином ___________________________

_______________________________________________________________________________

5. Визначити місце проживання дитини наступним чином ___________________________

(П. І. Б., місце проживання)


 

Додатки:

1. Копія свідоцтва про одруження батьків дитини.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Документи, які свідчать про наявність підстав для позбавлення батьківських прав.

4. Копія позовної заяви.

5. Докази сплати державного мита.

6. Докази, що підтверджують оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.


     Дата   Підпис     

 

Прокурор:

 

Завантажити

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація