Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Спільна заява попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі щодо визнання батьківства

Спільна заява попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі щодо визнання батьківства

Я, ________________________________________________, визнаю
себе батьком дитини,

     (прізвище, власне ім’я, по
батькові батька)

народженої
______________________________________ _____________________________,

(число,
місяць, та рік народження дитини)
(прізвище,
власне ім’я, по батькові матері)

яка перебуває у шлюбі з
_________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по
батькові чоловіка)

Я,
__________________________________________________, не заперечую проти запису

(прізвище, власне ім’я, по
батькові чоловіка)

батьком
_______________________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по
батькові батька дитини)

дитини, народженої
_______________________________ моєю дружиною _______________

                                 (число, місяць, та рік народження дитини)

______________________________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по
батькові)

Я, _____________________________________________________,
даю згоду на визнання і

(прізвище, власне ім’я, по
батькові матері)

запис батьком
_________________________________________________________________

(прізвище,
власне ім’я, по батькові)

дитини, народженої мною
________________________________________________________

(число, місяць, та рік народження дитини)

Про себе повідомляємо:

 


з/п

Питання

Відповіді

1

Прізвище,
власне ім’я, по батькові батька дитини

 

2

Місце
проживання батька дитини (повна адреса)

 

 

3

Документ,
що посвідчує особу батька дитини: серія, номер, дата видачі, орган, який
видав паспорт або паспортний документ

 

4

Прізвище,
власне ім’я, по батькові чоловіка матері дитини

 

5

Місце
проживання чоловіка матері дитини (повна адреса)

 

 

6

Документ,
що посвідчує особу чоловіка матері дитини: серія, номер, дата видачі, орган,
який видав паспорт або паспортний документ

 

7

Прізвище,
власне ім’я, по батькові матері дитини

 

8

Місце
проживання матері дитини (повна адреса)

 

 

9

Документ,
що посвідчує особу матері дитини: серія, номер, дата видачі, орган, який
видав паспорт або паспортний документ

Підпис
____________________

(матері
дитини)

Підпис
____________________

(чоловіка у повторному
шлюбі)

 

[attachment=36]

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+