Пошук по сайту

Позовна заява про визнання батьківства

Позовна заява про визнання батьківства

 

До _____________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач ________________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач ______________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА

 

З Відповідачем я проживала однією сім'єю без державної реєстрації шлюбу з (місяць, рік) до (число, місяць, рік). Від Відповідача мною був народжений син ______________________ (вказати прізвище, ім'я, по батькові дитини, число, місяць та рік її народження).

Відповідач є його батьком, однак він відмовився подати в органи РАЦСу заяву про реєстрацію батьківства. Відповідно, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень був проведений в порядку, передбаченому ст. 135 Сімейного кодексу України.

Факт батьківства Відповідача ____________________________________________________

підтверджується наступними доказами: ____________________________________________

_______________________________________________________________________________

(навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства з відповідачем до народження дитини чи спільне виховання або утримання дитини та інші докази, що підтверджують походження дитини від відповідача).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 128 Сімейного кодексу України,


ПРОШУ:

1. Встановити, що (вказати прізвище, ім'я та по батькові відповідача, рік народження, громадянство, постійне місце проживання) є батьком (прізвище, ім'я та по батькові дитини, число, місяць, рік її народження).

2. Покласти на відповідача витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

3. Прошу викликати свідків: _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання)


Додатки:

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Довідка _______________________________________ про те, що дитина є на утриманні Позивача.

3. Докази, що підтверджують позовні вимоги про встановлення батьківства.

4. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу.

5. Квитанція про сплату державного мита.

6. ___________________________________________.


Дата


     Позивач 
 ______________      
підпис             

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація