Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Конституція РРСФР 1918 року


Конституція РРСФР 1918 року

III Всеросійський з’їзд Рад у січні
1918 р., що проголосив федеративний устрій Російської республіки, прийняв рішення
про розробку проекту Конституції РРФСР.

1 квітня 1918 була утворена Конституційна
комісія ВЦВК, складена на багатопартійній основі (більшовики, ліві есери, есери-максималісти).

Комісія працювала протягом трьох
місяців і підготувала в результаті гострої полеміки проект Основного Закону. Він
був прийнятий 10 червня 1918 на V Всеросійському з’їзді Рад, але виявився недовговічним.

Конституція РРФСР 1918 р. закріплювала
владу Рад і проголошувала програму соціалістичних перетворень. Вона закріплювала
національно-державний устрій – федерацію, права і обов’язки громадян.

Важливою особливістю Конституції
РРФСР 1918 р. було закріплення принципу класовості. Це проявлялося, перш за все,
в тому, що виборчих (інших політичних) прав позбавлялися представники буржуазії,
поміщиків, а робочим надавалася перевага перед селянами. Такий стан відображало
склалися в країні протиріччя і не сприяло їх ослаблення.

Все це спровокувало громадянську війну як результат надзвичайного загострення соціальної
обстановки і крайньої непримиренності протистоять один одному сторін.

Проект Конституції 1918 р. готувався
4 місяці (квітень-липень 1918 р.). Остаточний текст Конституції прийнято 10 липня
1918 р. на V з’їзді Рад.

Структура Конституції 1918 року
входили розділи:

1) Декларація прав трудящого і експлуатованого народу;

2) загальні положення Конституції
РРФСР (вони включали статті про права та обов’язки працівників, компетенцію ВЦВКа,
РНК і т. д.);

3) конструкція радянської влади
(організація радянської влади в Центрі і на місцях);

4) активне і пасивне виборче право;

5) бюджетне право;

6) про герб і прапор РРФСР.

1. Декларація прав трудящого і експлуатованого
народу.

Соціальна основа радянської влади
– диктатура пролетаріату. Політична основа – система Рад робітничих, селянських
і солдатських депутатів.

Нововведення в економіці, встановлені
Конституцією, – повна націоналізація лісів, землі, надр, транспорту, банків, промисловості.
Конституція встановлювала монополію держави у сфері економіки. Вища Рада народного
господарства – вищий орган у сфері управління економікою.

Встановлювався термін дії Конституції
– перехідний період від капіталізму до соціалізму. Державний устрій РРФСР за Конституцією
1918 р. – Федерація. Суб’єкти Федерації – національні республіки

Система органів державної влади за Конституцією:

1) всеросійський з’їзд Рад робітничих,
солдатських, селянських і козацьких депутатів – вищий орган законодавчої влади.
Він був тимчасовим органом, в період між сесіями роботи З’їзду обов’язки вищого
органу влади виконував Всеросійський центральний виконавчий комітет (ВЦВК), що обирається
З’їздом; ВЦВК – вищий законодавчий, розпорядчий та контролюючий орган, тобто принцип
поділу влади в РРФСР діяв умовно;

2) Уряд РРФСР – вищий виконавчий
орган влади. Він формувався з’їздом Рад;

3) Рада народних комісарів. Був
підзвітним Уряду РРФСР, до нього входили народні комісари, які очолювали окремі
галузеві народні комісаріати);

4) обласні, губернські, повітові
і волосні з’їзди Рад, їх виконавчі комітети – органи влади на місцях (у містах і
селах – міські та сільські ради).

Виборча система по Конституції 1918
р.

Активним виборчим правом володіли
тільки представники окремих соціальних груп, «трудящі» (пролетаріат, селяни).

Не мали права обирати:

1) особи, які використовують найману
працю з метою одержання прибутку;

2) громадяни, що живуть на «нетрудові
доходи» (від здачі житлового приміщення в оренду, кредитування інших громадян за
плату, визначену відсотком за користування грошовими коштами і т. п.);

3) приватні торговці і посередники;

4) представники духовенства;

5) службовці жандармерії, поліції
та охоронного відділення.

Вибори до Рад були багатоступеневими
і заснованими на принципах представництва та делегування, тобто громадяни обирали
прямо депутатів у сільські та міські Ради та делегатів на вибори всіх наступних
рівнів.

Історичне значення Конституції 1918 р.: з’явилася правова база для подальшого створення
радянського законодавства та формування механізму державної влади та її структур.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+