Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Гарантії доступу до інформації

Гарантії доступу до інформації

Право на доступ до публічної
інформації гарантується:

1) обов’язком
розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків,
передбачених законом;

2)
визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або
посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної
інформації, якою він володіє;

3)
максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4) доступом
до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків,
передбачених законодавством;

5)
здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням
прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною
відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

 

 

Інформаційний простір

Інформаційний простір можна визначити як
су­купність засобів телекомунікації, інформаційних ресурсів та ін­формаційних
послуг, суспільні відносини які регулюються на осно­ві єдиних принципів та правил, що дає змогу забезпечувати
захист та реалізацію прав
і свобод людини в галузі інформації,
функціо­нування внутрішнього інформаційного ринку та захист інформа­ційної безпеки.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+