Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Структура та повноваження Держкомтелерадіо України


Структура та повноваження Державного комітету з
телебачення та радіомовлення

Державний комітет телебачення
і радіомовлення України (Держкомтелерадіо України) є центральним органом
виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України.

Держкомтелерадіо
України є головним у системі центральних органів виконавчої влади з формування та
реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в
інформаційній та видавничій сферах.

Основними завданнями Держкомтелерадіо
України є формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення,
інформаційній та видавничій сферах, поліграфії.

Держкомтелерадіо України
відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд
Президентові України, Кабінету Міністрів України;

2) погоджує проекти законів, інших
актів законодавства, які надходять для погодження від міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади;

3) розробляє заходи щодо запобігання
внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує інформаційній безпеці
держави, суспільства, особи;

4) бере участь у формуванні
єдиного інформаційного простору, сприянні розвитку інформаційного суспільства;

5) реалізує разом з іншими
державними органами завдання щодо забезпечення інформаційної безпеки;

Гранична чисельність державних
службовців та працівників Держкомтелерадіо України затверджується Кабінетом Міністрів
України.

Структура апарату Держкомтелерадіо
України
затверджується його Головою.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+