Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правові основи адміністрування домену UA


Правові основи адміністрування домену UA

Серед
означених об’єктів правовідносин слід виділити такий спе­цифічний, властивий
лише Інтернет, як доменні імена.

Закон
України “Про телекомунікації”
визначає, що домен – це частина ієрархічного
адресного простору Інтернет, яка має унікаль­ну назву, що її ідентифікує,
обслуговується групою серверів домен­них імен та централізовано
адмініструється.

В
українському сегменті Інтернет на законодавчому рівні виокремлюються:

– домен UA – це домен верхнього рівня ієрархічного
адресного простору Інтернет, створений на основі кодування назв кра­їн
відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору
українського сегмента Інтернет;

– домен другого рівня – частина
адресного простору мережі Інтернет, що розміщена на другому рівні ієрархії імен
у цій ме­режі.

Ключовим
аспектом забезпечення функціонування українського сегмента Інтернет є адміністрування
адресного простору.

За ст.
56 Закону України “Про телекомунікації”, адміністрування адресного простору
українського сегмента Інтернет включає комплекс організаційно-технічних
заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки
адресу ванни, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента
Інтернет, реє­стру домену
UA в координації з міжнародною системою адміністрування Інтернет, спрямованих
на систематизацію та оптимізацію ви­користання, обліку її адміністрування
доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору
доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг
Інтернет та вільної конкуренції.

Основними
завданнями адміністрування адресного простору укра­їнського сегмента Інтернет,
який здійснюється уповноваженою організацією, є:

1) створення реєстру доменних назв і
адрес мережі українського сегмента Інтернет;

2) створення реєстру доменних назв у
домені
UA;

3) створення і підтримка
автоматизованої системи реєстрації та обліку доменних назв і адрес українського
сегмента Інтернет;

4) забезпечення унікальності,
формування та підтримки простору доменних назв другого рівня в домені
UA;

5) створення умов для використання
адресного простору україн­ського сегмента Інтернет на принципах рівного
доступу, оптималь­ного використання, захисту прав споживачів послуг Інтернет та
віль­ної конкуренції;

6) представництва та захисту у
відповідних міжнародних органі­заціях інтересів споживачів українського
сегмента Інтернет.

Адміністрування
у домені
UA здійснюється недержавною органі­зацією, яка утворюється організаціями
операторів та провайдерів Інтернет зареєстрована відповідно до міжнародних
вимог.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+