Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Концепція створення «електронного уряду»


Концепція створення «електронного уряду»

Іншим
напрямом діяльності держави в Інтернет є створення засад так званого
електронного уряду. Якщо головна її мета – забезпечення за допомогою Інтернет
прямого інтерактивного контакту між громадянами та урядовими установами є поки,
що пер­спективою, то перший її етап – інформативний вже набув практично­го
втілення. В Україні вже діють електронні сторінки більшості орга­нів державної
влади та низки органів місцевого самоврядування. Було також створено і правову
базу, яка регулює порядок розміщення та­ких сторінок в Інтернеті та їх
наповнення.

Піонером
у цьому напрямі виявилася законодавча влада. Так, Розпорядженням Голови
Верховної Ради було затверджено положення про веб-сайт Верховної Ради. Згідно з
цим нормативно-правовим ак­том, веб-сайт Верховної Ради України є офіційним
джерелом інфор­мації ВР. який утворюється для висвітлення діяльності ВР, її
орга­нів та апарату, взаємного обміну інформацією з органами держав­ної влади
України та органами місцевого самоврядування з питань пов’язаних з діяльністю
Верховної Ради України, інформаційної вза­ємодії з урядовими і неурядовими
організаціями країн світового спів­товариства. громадськістю.

Щодо
веб-сайту Верховної Ради, то забороняється використовувані веб-сайт Верховної
Ради України дія цілей, не пов’язаних із діяльністю Верховної Ради України та
її органів, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законо­давства
України. Визначено також основні рубрики інформаційного на­повнення сайту, які
охоплюють бази законодавства та законопроектів, ін­формацію про діяльність
Верховної Ради, депутатський корпус, структу­ру її апарат Верховної Ради,
посилання на сайти парламентів інших країн. Передбачена можливість розміщення
за принципом рівності веб-сторінок депутатських груп і фракцій, структурних
підрозділів Верховної Ради.

Передбачено,
що за розпорядженням Голови Верховної Ради доступ до відповідної веб-сторінки
на веб-сайті Вер­ховної Ради України може бути обмежений:

 1. за
  поданням Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської
  етики та організації роботи Верховної Ради України – до веб-сторінки
  депутатської фракції (групи), комітету і тимчасової комісії Верховної Ради
  України;
 2. за поданням керівника апарату Верховної Рази України – до веб-сторінки
  структурного підрозділу апарату Верховної Ради України.

Інформаційне
забезпечення Верховної Ради України є одним з найбільш розвинених серед органів
державної влади. Наприклад, Розпорядженням Голови Верховної Ради «Про Перелік
автоматизованих систем інформаційно-технологічного забезпечення діяльності
Верхо­вної Ради України» визначається комплекс із 12 таких автоматизо­ваних
систем, які об’єднують 36 окремих баз даних. Перелік автома­тизованих систем
Верховної Ради включає:

 • “Контроль проходження
  законопроектів”
 • “Проходження законопроектів у
  структурних підрозділах апа­рату”
 • комп’ютерну технологію інтегрованої
  обробки текстів законо­проектів для підготовки до розгляду Верховною Радою
  Украї­ни ..ЗАКОНОТВОРЕНЬ”
 • “Автоматизовану систему
  документообігу
 • “Листи та звернення громадян”
 • “Автоматизовану систему запитів
  народних депутатів Украї­ни, доручень Верховної Ради України”
 • Інформаційно-пошукову систему “ЗАКОНОДАВСТВО”
 • Систему “РАДА” та ін.

Наступні кроки на шляху правового
забезпечення інформаційної діяльності органів в Інтернет було визначено Постановою
Кабінету Міністрів УкраїниПро заходи щодо
створення електронної інформаційної системи Електронний Уряд“”.

Цією Постановою, зокрема, визначено, що одним з
пріоритетних завдань розвитку інформаційного суспільства є надання громадянам і
юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом викорис­тання електронної
інформаційної системи “Електронний Уряд”, яка забезпечує інформаційну взаємодію органів
виконавчої влади між со­бою, з громадянами та юридичними особами на основі
сучасних інформаційних технологій.

Центральною частиною “Електронного Уряду” є Єдиний веб-портал органів виконавчої влади, який призначено
для інтеграції веб- сайтів, електронних інформаційних систем і ресурсів
надання інформаційних га інших послуг з використанням Інтернет. Цей веб-портал розміщено
за адресою kmu.gov.
ua.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+