Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Реєстрація народження та визначення походження дитини

Розділ 1. ОФОРМЛЕННЯ ОСОБИСТИХ ДОКУМЕНТІВ

Реєстрація народження та визначення походження
дитини

 

Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації
актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням
прізвища, власного імені та по батькові.

Підставами для реєстрації народження є:

а) медичне свідоцтво про народження форми №
103/о, що видається закладами охорони здоров’я, незалежно від підпорядкування
та форми власності, де приймаються пологи;

б) медична довідка про перебування дитини під
наглядом лікувального закладу форми № 103-1/о, заява двох свідків, присутніх
при пологах, у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я. Медична
довідка заповнюється лікарем, під наглядом якого перебуває новонароджений, і
засвідчується підписом керівника закладу охорони здоров’я та круглою печаткою
закладу;

в) акт, складений відповідними посадовими
особами (капітаном судна, командиром, начальником потяга тощо) за участю двох
свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному
засобі), у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному
судні, у потязі або в іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря
або фельдшера реєстрація народження провадиться на підставі вказаного акта та
медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми
№ 103-1/о;

г) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
форми № 106-2/о — у разі мертвонародження.

Реєстрація народження дитини провадиться
державним органом реєстрації актів цивільного стану за місцем народження дитини
або за місцем проживання її батьків чи одного з них. Якщо батьки дитини не
перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем
проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо з заявою про реєстрацію
народження ця особа одночасно подає заяву про визнання батьківства.

Якщо реєстрація народження дитини провадиться
за місцем проживання батьків чи одного з них, то місцем народження дитини в
актовому записі про народження, на бажання батьків, може бути зазначено
фактичне місце народження дитини, яке підтверджується документом, що посвідчує
факт її народження, або місце проживання батьків.

Реєстрація народження дітей, які народилися в
експедиції або в іншій віддаленій місцевості, де немає органів і реєстрації
актів цивільного стану, провадиться за місцем проживання батьків чи одного з
них не пізніше одного місяця з дня їх повернення. У цих випадках, на бажання
батьків, місцем народження дитини в актовому записі про народження зазначається
місце проживання батьків або фактичне місце народження.

Якщо дитина народилася під час перебування
матері | на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому
транспортному засобі, то реєстрація народження провадиться за місцем проживання
батьків чи одного з них. Місцем народження зазначається місце проживання
батьків.

У разі народження дитини жінкою, яка
тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, реєстрація
народження проводиться в органі реєстрації і актів цивільного стану за
місцезнаходженням цієї установи на підставі заяви матері та одного із
документів, що посвідчує факт народження, уповноваженим представником
адміністрації установи чи слідчого ізолятора, який після реєстрації отримує
документ про народження, що надалі зберігається в особовій справі жінки.

Реєстрація народження провадиться за усною чи
письмовою заявою батьків дитини чи одного з них, а в разі хвороби, смерті
батьків або з інших причин неможливості і для них зареєструвати народження — за
заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони
здоров’я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.
Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати невідкладно,
але не пізніше одного місяця від дня народження дитини. Невиконання цього
обов’язку є підставою для покладення на батьків дитини відповідальності,
встановленої законом.

Одночасно з заявою про реєстрацію народження подаються:

а) паспорти або паспортні документи, що
посвідчують особи батьків (одного з них);

б) паспорт або паспортний документ, що
посвідчує особу заявника, у разі, якщо реєстрація народження про­вадиться не
батьками, а іншою особою;

в) документ, який є підставою для внесення
відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява
матері та батька дитини, заява батька про визнання батьківства). За відсутності
свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про
його реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини.

Батько й мати, які перебувають у шлюбі,
записуються батьками дитини в книзі реєстрації актів про народження за заявою
будь-кого з них. Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, походження
дитини від матері визначається на підставі одного із документів, що посвідчує
факт народження, а походження дитини від батька визначається за заявою матері
та батька дитини або за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини.

Якщо батьки мають спільне прізвище, то це
прізвище присвоюється і дітям. При різних прізвищах за письмовою згодою батьків
дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене
шляхом з’єднання їхніх прізвищ. У заяві про присвоєння дитині подвійного
прізвища батьки зазначають, з якого прізвища — батька чи матері — повинно
починатися прізвище дитини.

Власне ім’я дитини визначається за згодою
батьків. Власне ім’я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у
разі відсутності добровільного визнання батьківства, визначається матір’ю дитини.
При реєстрації народження іншою особою власне ім’я дитини присвоюється за її
вказівкою.

По батькові дитині присвоюється за власним
іменем батька. Якщо батько має подвійне власне ім’я, то по батькові дитині
присвоюється за одним із них на вибір батьків. На прохання батьків по батькові
може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватись
взагалі. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за
умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за власним іменем
особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Після реєстрації народження відділом
реєстрації актів цивільного стану видається витяг з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян про народження для виплати допомоги у зв’язку з
народженням дитини. У разі реєстрації народження виконавчим органом сільської,
селищної, міської (крім міст обласного значення) Рад видається довідка для
виплати допомоги, у якій зазначаються: прізвище, власне ім’я, по батькові
дитини; яка за рахунком дитина; число, місяць, рік народження дитини; номер
актового запису про народження у відповідній книзі реєстрації актів цивільного
стану; дата складання актового запису про народження; найменування органу, що
здійснив реєстрацію акта цивільного стану; прізвища, власні імена, по батькові
батька та матері дитини. На прохання батьків громадян України до їх паспортів
або паспортних документів державні органи реєстрації актів цивільного стану
уносять відомості про дітей: їх прізвище, власне ім’я, по батькові, число,
місяць і рік народження.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ