Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Реєстрація смерті

Реєстрація смерті

Підставою для реєстрації смерті є:

а) лікарське свідоцтво про смерть форми №
106/о;

б) фельдшерська довідка про смерть форми №
106-1 /о;

в) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
форми № 106-2/о;

г) рішення суду про оголошення особи померлою;

ґ) рішення суду про встановлення факту смерті
особи в певний час;

д) повідомлення державного архіву або органів
Служби безпеки України, у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням
несудових та судових органів;

е) повідомлення
установи виконання покарань або слідчого ізолятору, надіслане разом з
лікарським свідоцтвом про смерть.

Реєстрація смерті провадиться в органах
реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, за
місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання. Смерть
особи, яка померла в дорозі (у потягу, на судні, у літаку та ін.), може бути
зареєстрована в найближчому органі реєстрації актів цивільного стану.
Реєстрація смерті особи, оголошеної судом померлою, а також факту смерті,
установленого в судовому порядку, провадиться відділами реєстрації актів
цивільного стану за місцем проживання заявника. Реєстрація смерті осіб, що
померли в слідчих ізоляторах або установах виконання покарань, у яких ці особи
трималися або відбували покарання, провадиться відділами реєстрації актів
цивільного стану за останнім місцем проживання до взяття під варту або
засудження осіб чи за місцезнаходженням установи.

Реєстрація смерті провадиться за заявою
родичів померлого, його сусідів, працівників житлово-експлуатаційних
організацій або інших осіб чи за повідомленням адміністрації закладу охорони
здоров’я, де сталася смерть.

Особа, яка звернулась щодо реєстрації смерті,
повинна пред’явити паспорт або паспортний документ.

Заява про реєстрацію смерті повинна бути
зроблена не пізніше трьох діб з дня смерті чи виявлення трупа, а в разі
неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть форми № 106/о,
фельдшерської довідки про смерть форми № 106-1/о чи висновку судово-медичної
експертизи, прокурора — не пізніше п’яти діб.

Після реєстрації смерті відділ реєстрації
актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. У разі реєстрації
смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного
значення) Рад видається довідка для отримання допомоги на поховання, у якій
зазначаються: прізвище, власне ім’я, по батькові померлої особи; дата смерті;
номер актового запису про смерть у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису про смерть; найменування
органу, що здійснив реєстрацію акту цивільного стану; місце смерті.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+