Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Чисельний склад, структура та строк повноважень Верховної Ради України


3. Чисельний склад,
структура та строк повноважень Верховної Ради України

 

За Конституцією України Верховна Рада
України є однопалатним парламентом, який складається з 450 народних депутатів, що
обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування за змішаною виборчою системою строком на 5 років. Верховна Рада України
є повноважною у випадку обрання не менш як 2/3 від її конституційного складу.

Структура Верховної Ради України це її внутрішня організація, яка обумовлена
її представницьким, колегіальним характером, функціями та компетенцією та складається
:

1) Голови Верховної Ради України, Першого заступника
та заступника Голови Верховної Ради України;

2) Підготовчої депутатської групи;

3) депутатських фракції;

4) депутатських груп;

5) міжфракційних депутатських об’єднань;

6) Погоджувальної ради депутатських фракцій
(депутатських груп);

7) Лічильної комісії;

8) Тимчасової президії першої сесії Верховної
Ради України;

9) комітетів;

10) підкомітетів;

11) тимчасових спеціальних комісій;

12) тимчасових слідчих комісії;

13) спеціальної тимчасової слідчої комісії;

14) Постійного представника Президента у Верховній
Раді України;

15) робочих груп Верховної Ради України.

Інфраструктура парламенту також
включає:

1) апарат Верховної Ради України;

2) парламентське видавництво;

3) парламентську бібліотеку;

4) Інститут законодавства Верховної Ради України;

5) друковані органи – журнал “Віче”,
газета “Голос України” та ін.

Коротко охарактеризуємо правовий статус окремих органів
та посадових осіб Верховної Ради України.

Верховна Рада України обирає із свого складу Голову
Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України
та відкликає їх з цих посад.
Кандидатури на вказані посади
пропонуються на пленарному засіданні Верховної Ради України депутатськими фракціями,
народними депутатами. Рішення щодо кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України
приймається шляхом відкритого поіменного голосування.

Голова Верховної Ради України:

1) веде засідання Верховної Ради України;

2) організовує підготовку питань до розгляду
на засіданнях Верховної Ради України;

3) підписує акти, прийняті Верховною Радою
України;

4) представляє Верховну Раду України у зносинах
з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;

5) організовує роботу апарату Верховної
Ради України.

Голова Верховної Ради України здійснює інші
повноваження, передбачені Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Підготовча депутатська група створюється
з числа новообраних народних депутатів для підготовки пропозицій щодо організації
та проведення пленарних засідань першої сесії Верховної Ради нового скликання, підготовки
проектів відповідних актів. Перше засідання Підготовчої депутатської групи скликає
Голова Верховної Ради України попереднього скликання, а в разі його відсутності
– Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України не пізніш як через
10 днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів
виборів, за умови обрання не менш як двох третин народних депутатів від конституційного
складу Верховної Ради України. Якщо Голова Верховної Ради України попереднього скликання,
а в разі його відсутності – Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради
України не скликає з будь-яких причин у зазначений термін перше засідання Підготовчої
депутатської групи, народні депутати, делеговані до її складу, збираються на її
засідання самостійно наступного дня після закінчення десятиденного строку.

Депутатські фракції формуються на першій сесії Верховної Ради нового скликання
до розгляду питань про обрання Голови Верховної Ради України, створення органів
Верховної Ради. Якщо цього не відбулося, головуючий на пленарному засіданні оголошує
перерву для їх формування.

Депутатські
фракції формуються із числа народних депутатів, обраних за виборчими списками політичних
партій та народних депутатів, які були висунуті політичною партією в одномандатних
округах. При формуванні депутатської фракції до її складу також за умови додержання
засад діяльності такої фракції можуть увійти народні депутати, обрані в одномандатних
округах, які реєструвалися кандидатами у народні депутати шляхом самовисування.

Політична партія має право формувати у Верховній Раді лише одну
депутатську фракцію.

Народний депутат може входити до складу лише однієї депутатської
фракції (депутатської групи).

Голова Верховної
Ради України, Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради України не входять
до складу депутатської фракції (депутатської групи).

Народний депутат,
який не увійшов до складу депутатської фракції, якого виключено чи який вийшов із
складу депутатської фракції, є позафракційним.

Позафракційні
народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об’єднуватися
у депутатську групу народних депутатів (далі – депутатська група). Кількість осіб
у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції,
що сформована протягом першої сесії.

Кожна депутатська
фракція (депутатська група) реєструється в Апараті Верховної Ради. Умовою реєстрації
є надходження до Апарату Верховної Ради підписаного особисто кожним народним депутатом,
який увійшов до складу депутатської фракції (депутатської групи), письмового повідомлення
про сформування депутатської фракції (депутатської групи). У письмовому повідомленні
зазначаються повна (та, за наявності, скорочена) назва депутатської фракції (депутатської
групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції
(депутатської групи), а також прізвища голови депутатської фракції (депутатської
групи) та заступників голови депутатської фракції (депутатської групи) з розрахунку
не більше одного на 15 членів депутатської фракції (депутатської групи). Повна та
скорочена назва депутатської фракції має збігатися з назвою відповідної політичної
партії. Повна та скорочена назва депутатської групи не повинна співпадати з назвами
зареєстрованих депутатських фракцій (депутатських груп).

Народні депутати
можуть добровільно об’єднуватися у міжфракційні депутатські об’єднання без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного,
інформаційного, організаційного забезпечення їх діяльності Апаратом Верховної Ради
України.

Погоджувальна рада депутатських фракцій
(депутатських груп)
створюється як консультативно-дорадчий орган для попередньої підготовки
і розгляду організаційних питань роботи Верховної Ради.

До складу Погоджувальної
ради входять Голова Верховної Ради України, Перший заступник і заступник Голови
Верховної Ради України, голови депутатських фракцій (голови депутатських груп) з
правом ухвального голосу та голови комітетів з правом дорадчого голосу. У разі відсутності
голови депутатської фракції (голови депутатської групи) чи голови комітету за їх
дорученням у засіданні Погоджувальної ради бере участь відповідно заступник голови
депутатської фракції (заступник голови депутатської групи), перший заступник (заступник)
голови комітету з правом відповідно ухвального чи дорадчого голосу.

Погоджувальна
рада проводить свою роботу у формі засідань, як правило, в понеділок тижня пленарних
засідань. Засідання Погоджувальної ради є правомочним за умови присутності на ньому
не менше половини її складу з правом ухвального голосу.

Засідання Погоджувальної ради
скликаються Головою Верховної Ради України, а в разі його відсутності – Першим заступником
чи заступником Голови Верховної Ради України або за ініціативою представників двох
чи більше депутатських фракцій (депутатських груп) у разі необхідності.

Пропозиції Погоджувальної ради
ухвалюються такою кількістю голосів членів Погоджувальної ради з правом ухвального
голосу, яка у сумарному підрахунку голосів членів відповідних депутатських фракцій
(депутатських груп) є достатньою для прийняття позитивного рішення при голосуванні
питання у залі засідань.

Лічильна комісія обирається для організації голосувань
Верховної Ради України і визначення їх результатів. Вона підраховує голоси під час
голосування, за дорученням Верховної Ради України в разі необхідності встановлює
присутність народних депутатів на пленарному засіданні, а також розглядає звернення
народних депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами
в голосуванні, здійснює контроль за використанням електронної системи підрахунку
голосів картками.

Лічильна
комісія обирається Верховною Радою України з числа народних депутатів з урахуванням
принципу пропорційного представництва депутатських фракцій шляхом відкритого поіменного
голосування за списком без його обговорення.

Тимчасова президія першої сесії Верховної
Ради складається з шести народних депутатів. До її складу входять голова Підготовчої
депутатської групи та по одному представнику від кожної політичної партії, між виборчими
списками яких розподілено депутатські мандати.

Члени Тимчасової президії першої сесії Верховної
Ради виконують обов’язки головуючого на пленарному засіданні почергово. Кожен член
Тимчасової президії першої сесії Верховної Ради головує протягом одного пленарного
засідання. Черговість головування визначається кількістю депутатських мандатів,
отриманих партією в загальнодержавному виборчому окрузі. Першим після голови Підготовчої
депутатської групи веде пленарне засідання представник політичної партії, яка отримала
найбільшу кількість депутатських мандатів.

Після обрання Голови Верховної Ради України
він веде пленарне засідання Верховної Ради, а Тимчасова президія першої сесії Верховної
Ради припиняє свою діяльність.

Комітети Верховної Ради України – це постійно діючі органи, які створюються
на строк повноважень Верховної Ради України на основі пропорційного представництва
депутатських фракцій (груп). Згідно зі ст. 89 Конституції України Верховна Рада
України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду
питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до
Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної
Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів
цих комітетів. Функції парламентських комітетів
визначені в Законі України “Про комітети Верховної Ради України”.

Для забезпечення конкретних
напрямів своєї діяльності комітет створює із свого складу підкомітети, які формуються у складі не менш як трьох членів комітету.
Члени комітету можуть входити до складу кількох підкомітетів. Голова підкомітету
обирається на засіданні комітету відкритим голосуванням більшістю голосів членів
комітету від їх фактичної кількості.

Для підготовки проектів законодавчих актів Верховної Ради
України, проектів рішень, рекомендацій, висновків комітетів і розгляду питань, що
обговорюються на засіданнях комітетів, можуть створюватися робочі групи і призначатись
їх керівники
.

Тимчасові спеціальні
комісії
створюються
Верховною Радою для підготовки і попереднього розгляду відповідних питань, наприклад,
для доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради, для вивчення чи
дослідження питань, віднесених до її компетенції. Тимчасова спеціальна комісія згідно
з Регламентом Верховної Ради обирається з числа народних депутатів України, які
дали на це згоду. Кількісний склад тимчасової спеціальної комісії формується з урахуванням
принципу пропорційного представництва депутатських фракцій .

Тимчасові слідчі
комісії
створюються
Верховною Радою України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний
інтерес, за умови, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного
складу Верховної Ради України. Висновки і пропозиції таких тимчасових слідчих комісій
згідно з Конституцією України (ч. 5 ст. 89) не є вирішальними для слідства і суду.

Апарат Верховної Ради України – це допоміжний орган, який забезпечує
Верховну Раду, її органи, посадових осіб та народних депутатів в їх правовій, науковій,
організаційній, документальній, інформаційній, кадровій, фінансово-господарській,
матеріально-технічній, соціально-побутовій та іншій діяльності і є юридичною особою
.

Повноваження народних депутатів починаються з моменту складення
присяги. Повноваження Верховної Ради України
припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Президент України має право достроково припинити
повноваження Верховної Ради України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній
Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83
Конституції України;

2) протягом шістдесяти днів після
відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів
України;

3) протягом тридцяти днів однієї чергової
сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної
Ради України приймається Президентом України
після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами
депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Повноваження Верховної Ради України,
що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом
України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути
припинені протягом одного року з дня її обрання.

Повноваження Верховної Ради України
не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців
строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+