Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Принципи криміналістики, закони розвитку науки криміналістики

2. Принципи криміналістики,
закони розвитку науки криміналістики

Закони розвитку науки
криміналістики:

 • закон зв’язку і наступальності між існуючими і
  виникаючими криміналістичними концепціями;
 • закон активного творчого пристосування для цілей
  правосуддя сучасних досягнень тих наук, чиї положення не можуть бути безпосередньо
  використані в судочинстві;
 • закон обумовленості криміналістичних рекомендацій
  потребам практики судочинства й удосконалювання цієї практики на базі досягнень
  криміналістичної науки;
 • закон прискорення темпів розвитку криміналістики на
  основі науково-технічного прогресу як в області криміналістики, так і в
  суміжних областях наукового знання.

Принципи криміналістики:

 1. принцип пізнаванності матеріального світу, об’єктивної
  дійсності;
 2. принцип історизму;
 3. принцип системності науки.

Принцип пізнаванності
матеріального світу 
визначає світогляд ученого-криміналіста, його приналежність до філософського
табору матеріалізму, матеріалістичне розуміння тих фактів, явищ і процесів, що
стають об’єктами вивчення криміналістики.

Принцип історизму відбиває діалектичну вимогу
розгляду предмета криміналістики, її змісту, функцій, зв’язків з іншими науками
під кутом зору їх виникнення і зміни, у динаміці.

Ознака системності науки означає такий підхід
до предмета криміналістики, при якому вона в цілому, окремі її розділи і
напрямки, досліджувані нею об’єкти і явища розглядаються як взаємозалежні і
взаємозалежні частини цілого, обумовлені один одним.

 

 

3. Загальні та окремі
завдання криміналістики

Завдання криміналістики визначаються її соціальною
функцією — сприяти своїми прийомами, методами і засобами справі боротьби зі
злочинністю. Найбільш загальним завданням криміналістики є забезпечення швидкого і повного розкриття злочинів, викриття
винних, запобігання та припинення усіх кримінальне караних посягань. Боротьба
зі злочинністю — це головне завдання усіх наук кримінального циклу.

Окремими завданнями криміналістики є:

1) подальше вивчення закономірностей, які становлять
предмет криміналістики;

2) розробка технічних засобів, тактичних прийомів і
методичних рекомендацій щодо збирання, дослідження і використання доказів;

3) удосконалення тактичних і методичних основ досудового
й судового слідства, основ судової експертизи;

4) удосконалення криміналістичних методів попере­дження
злочинів;

5) вивчення можливості використання зарубіжного до­свіду
в боротьбі зі злочинністю.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ