Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Система криміналістики


4. Система криміналістики

Система криміналістики — це складові розділи (частини)
криміналістики, які взаємопов’язані між собою стійкими зв’язки та мають тісне сплетіння.
Виходячи із сучасних уявлень про зміст криміналістики, можна виділити чотири розділи
в її системі:

1. Загальна теорія
криміналістики
— це її методологічна основа, яка являє собою систему принципів,
концепцій, категорій, понять, методів, що відбивають предмет криміналістики як ціле.
Основні елементи:

 • вступ до загальної теорії криміналістики;
 • окремі криміналістичні теорії,
 • вчення про методи криміналістики;
 • вчення про мову криміналістики;
 • криміналістична систематика.

2. Криміналістична техніка — розділ криміналістики,
що є системою наукових положень і розроблюваних на їх основі технічних засобів,
прийомів і методів, призначених для збирання, дослідження і використання доказів.
Криміналістична техніка виникла внаслідок впровадження досягнень природничих і технічних
наук у практику боротьби зі злочинністю.

Система криміналістичної техніки охоплює такі основні галузі:
судова фотографія; судовий кіно- і відеозапис; трасологія; судова балістика; криміналістичне
дослідження письма; техніко-криміналістичне дослідження документів; криміналістичне
ототожнення особи за ознаками зовнішності; кримінальна реєстрація.

3. Криміналістична тактика являє собою систему наукових
положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації і планування
досудового і судового слідства, визначення лінії поведінки осіб, які здійснюють
судове дослідження, щодо прийомів проведення слідчих та судових дій, спрямованих
на збирання і дослідження доказів, на встановлення обставин, що сприяють вчиненню
і прихованню злочинів.

До складу криміналістичної тактики входять:

 • вчення про криміналістичну версію і планування розслідування,
 • концепція слідчої ситуації, тактичного рішення і тактичного
  ризику,
 • системи тактичних прийомів проведення слідчих і судових дій
  (тактичні комбінації) та ін.

Криміналістична тактика пропонує доцільні прийоми проведення
огляду, обшуку, пред’явлення для впізнання, допиту та інших слідчих (судових) дій,
вибір моменту їх проведення, послідовність виконання, творчий підхід в конкретній
ситуації, обрання напряму розслідування та лінії поведінки.

4. Криміналістична методика (методика розслідування
злочинів) — розділ криміналістики, який являє собою систему наукових положень і
розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації і здійснення розслідування
і запобігання окремим видам злочинів.

{lang_content_nav} криміналістичної методики становлять загальні положення
(криміналістична класифікація злочинів, криміналістична характеристика злочинів,
криміналістичне вчення про розкриття злочинів, проблеми взаємодії під час розслідування
та ін.) і окремі криміналістичні методики (методики розслідування крадіжок, грабежів,
розбоїв, убивств, зґвалтувань тощо).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+