Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Стадії криміналістичної ідентифікації

5. Стадії криміналістичної
ідентифікації

Стадією
називають період, етап у розвитку будь-якого процесу. При здійсненні
ідентифікації за
матеріально-фіксованими
відображеннями виділяють наступні стадії:

 • огляд об’єктів;
 • роздільне дослідження об’єктів;
 • експеримент. Експеримент не є обов’язковою стадією і
  може не проводитися, якщо в ньому немає необхідності;
 • порівняльне дослідження (зіставлення) об’єктів;
 • оцінка ознак і формулювання висновку.

На
стадії огляду експерт вивчає
всі представлені йому об’єкти: ідентифікуємі, ідентифікуючі,
порівняльні зразки. При цьому він визначає: чи
передане йому все необхідне для ідентифікації; що собою представляють об’єкти ідентифікації; чи відповідають вони тим, які зазначені в
постанові про призначення експертизи, чи не
зазнали вони змін при транспортуванні; чи
придатні вони для ідентифікації.

На
стадії роздільного дослідження ідентифікуючий і і
дентифікуємий об’єкти (у тому числі порівняльні зразки) вивчаються ізольовано один від одного. Мета – виявити якомога більшу кількість ознак (загальних
і індивідуальних), що відбилися в слідах і
характеризують об’єкти ідентифікації.

В
ході експерименту
отримують порівняльні
зразки (куль, гільз тощо). Він дозволяє відмежувати необхідні ознаки від
випадкових. Експеримент здійснюють в умовах, максимально наближених до тих, в
яких протікала подія. Обов’язковою умовою експерименту є багаторазове повторення дослідів з метою одержання
стабільних результатів.

На
наступній стадії здійснюють зіставлення індивідуальних ознак
порівнюваних об’єктів (і
дентифікуємого й
ідентифікуючого).

В
ході оцінки перевіряється відповідність і збіг, як окремих ознак, так і
індивідуалізуючих комплексів
в цілому. Під відповідністю
ознак
розуміють таку їх погодженість, при
якій розбіжності, що спостерігаються, не виходять за припустимі межі.

В
кожному випадку ототожнення експерт
повинен встановити, що
переважає в результатах: збіг або розбіжність, чим пояснюються наявні розбіжності, чи є вони закономірними або випадковими, природними або
штучними, суттєвими або несуттєвими; чи не
виключають вони можливості висновку про
тотожність.

На
заключній стадії ідентифікації, завершаючи оцінку співпадаючих і неспівпадаючих
ознак
, експерт формулює висновок про наявність або
відсутність тотожності. При цьому він
спирається як на результати дослідження, так і на наукові засади ідентифікації
даного роду об’єктів, власний експертний досвід, результати узагальнення практики.

За своєю природою висновки експерта можуть бути стверджувальні (встановлюють факт тотожності) і негативні (виключають тотожність).
За формою вираження розрізняють висновки категоричні (достовірні) і ймовірні (можливі).

 

 

6. Поняття і сутність криміналістичної діагностики

Криміналістична
діагностика визначає
стан об’єктів, пізнає події,
явища, процеси. Так, за слідами ніг можна не тільки ідентифікувати людину, але і встановити напрямок її руху, приблизну швидкість, факт перенесення ваги тощо. За слідами злому визначають не тільки використане
знаряддя, але і навички особи, її фізичну силу
тощо.

Загальним завданням криміналістичної
діагностики є встановлення (визначення) об’єктивної істини шляхом вивчення і
пояснення властивостей і станів об’єкта (явища). Отже, криміналістичну
діагностику
можна визначити як дослідження властивостей і стану об’єкта з
метою встановлення змін, що відбулися в ньому, визначення причини цих змін і її
зв’язку з вчиненим злочином.

Для створення
наукових засад криміналістичної діагностики необхідно було проаналізувати і
систематизувати
велику кількість типових
ситуативних умов, що характеризують як
стан і властивості окремих
об’єктів, так і певні кримінальні ситуації. Закономірності, що виявились при
цьому, лягли в основу відповідних методик.

Наприклад,
щоб встановити, чи не виконаний рукописний текст у незвичайній позі, потрібно
знати закономірності впливу пози на процес письма, властивості почерку і їх
зміни при виконанні рукопису в незвичайній позі; щоб встановити, чи справний замикаючий
пристрій, необхідно знати його характеристики і варіанти можливих
ушкоджень тощо.

Структуру
процесу криміналістичної діагностики можна визначити так:

 • визначення мети
 • попереднє вивчення об’єктів
 • аналіз діагностичних
  ознак
 • порівняння за аналогією
 • оцінка і корегування отриманих
  результатів
 • формулювання висновків


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+