Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Судовий відеозапис


4. Судовий
відеозапис

Кримінально-процесуальне законодавство передбачає
можливість використання кінозйомки і відеозапису при проведенні різних слідчих
(розшукових) дій. Відеодокумент – це
завжди носій певної інформації, джерело доказів за кримінальною справою.

Відеозапис використовується в тих випадках, коли
необхідно зафіксувати певні факти, динамічну картину події, взаємозв’язок тих
чи інших предметів і слідів, складну обстановку місця події. Відеозйомка може
застосовуватися для фіксації якої-небудь слідчої дії цілком або окремих її
елементів. Відеозапис у розслідуванні злочинів має такі переваги:

1) дозволяє одночасно фіксувати звук і зображення на
магнітній стрічці та візуально контролювати якість запису;

2) містить інформацію про динамічність події,
розвиток тієї чи іншої дії або явища;

3) не потребує лабораторного опрацювання відзнятого
матеріалу;

4) дає можливість багаторазово використовувати
відео-стрічку для запису.

Судовий відеозапис являє собою систему видів, методів
і прийомів зйомки, які застосовуються при проведенні слідчих і судових дій,
оперативно-розшукових заходів і судових експертиз з метою розслідування
злочинів і надання суду наочного доказового матеріалу.

Застосування відеозапису повинно забезпечити найбільш
точну і повну фіксацію фактів, що мають доказове значення. Відеозйомка не
підміняє фотографію, а доповнює її, дозволяє фіксувати об’єкти не тільки в
статиці, а й у динаміці.

Відеозйомка при проведенні слідчих дій передбачає
використання певних видів, методів і прийомів зйомки. Так, різновидами відеозйомки є орієнтуюча, оглядова, вузлова і детальна
зйомка
. Відеозапис рекомендується проводити в послідовності, у якій
здійснюється слідча дія. Визначення послідовності зйомки є необхідною
передумовою для одержання загального уявлення про подію.

Використання традиційних видів зйомок на місці події
(орієнтуючої, оглядової, вузлової і детальної) під час відеозапису набуває
специфічного забарвлення. Зокрема, при орієнтуючій відеозйомці центральний
об’єкт шляхом плавного переходу від дальнього плану може бути виконаний великим
планом, у зв’язку з чим орієнтуюча композиція стає більш інформативною. При оглядовій
зйомці можна зафіксувати загальну обстановку та її окремі елементи в
просторовій орієнтації та існуючій послідовності.

Особливості відеозйомки пов’язані з видом слідчої
дії, під час якої вона здійснюється.

У певних випадках відеозапис є найбільш ефективним
засобом при проведенні слідчих дій. Так, відеозйомка доцільна при оглядах місць
подій по справах про підпали і пожежі, порушення правил безпеки праці, аварії
на залізничному транспорті, авіакатастрофи, дорожньо-транспортні події та ін.

Однією з передумов доброякісності відзнятого
матеріалу є правильний вибір методів і прийомів відеозйомки. Як методи
відеозйомки можуть бути успішно використані методи судово-оперативної
фотографії, проте відеозйомка передбачає ширший спектр застосовуваних методів.
Наприклад, відеозапис із панорамуванням застосовують у тих випадках, коли
необхідно показати великі простори перед об’єктивом або при зйомці в малих
приміщеннях. Даний метод досить часто використовується при орієнтуючій зйомці.
Панорамування – це зйомка камерою, яка знаходиться в русі. Воно може бути статичним (коли панорамування здійснюється
плавним поворотом камери навколо горизонтальної або вертикальної осі) та
динамічним (панорамування здійснюється камерою, яка переміщується у просторі).

Знімати панорамним методом найкраще, застосовуючи
штатив із панорамною головкою. Панорами повинні починатися і закінчуватися зі
статичних кадрів, інакше вони погано узгоджуються з сусідніми епізодами фільму.
Всередині панорам слід робити зупинки для виділення головних об’єктів. Для
цього застосовують наїзд (наближення камери до об’єкта), тобто плавний перехід
від загального плану до середнього і великого. Інший прийом, зворотній наїзду
(віддалення від об’єкта), – від’їзд частіше використовується для підтримки
орієнтації в обстановці проведення слідчої дії після серії епізодів, знятих
великим і детальним планами, або для включення в кадр інших учасників після
показу основного суб’єкта зйомки.

До прийомів
відеозйомки відносять також зйомку кількома відеокамерами, зйомку прийомами
обходу та зйомку різноманітними планами
, що обираються залежно від
особливостей об’єкта, який необхідно зафіксувати, динамічності процесів і
станів, завдань фіксації. Зокрема, багатокамерна зйомка є найдоцільнішою при
фіксації неповторних явищ і дій (наприклад, при огляді місця пожежі) і
здійснюється одночасно з різних точок. Достатньо ефективним прийомом
відеозйомки є круговий обхід (переміщення камери навколо об’єкта), коли є
можливість показати місце події з усіх боків: рухаючись по колу, зупиняються у
певних точках, і через відповідні проміжки часу з цих точок знову проводять
зйомку.

Суб’єктом
відеозйомки не обов’язково повинен бути слідчий. Відеозапис може здійснюватися
спеціалістом або прокурором-криміналістом, на яких покладено обов’язок надавати
слідчому допомогу у застосуванні науково-технічних засобів, а також може бути
запрошений спеціаліст-телеоператор.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+