Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття трасології, її система та наукові засади

Тема 4: Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, дактилоскопія)

1. Поняття трасології,
її система та наукові засади

Трасологія – це галузь криміналістичної
техніки, яка вивчає матеріально-фіксовані сліди, закономірності їх утворення і
розробляє прийоми, методи та науково-технічні засоби їх виявлення, фіксації,
вилучення і дослідження.

Дослідження слідів має важливе
криміналістичне значення, оскільки допомагає встановити знаряддя злочину,
отримати відомості про злочинця, визначити механізм злочинної події та
допомагає швидшому розкриттю злочинів.

Систему
трасології складають:

 • вчення про сліди та механізм слідоутворення.
 • прийоми і методи виявлення, фіксації та вилучення слідів.
 • дослідження слідів відображень (рук, ніг, зубів, ділянок шкіри голови,
  одягу, знарядь злому та інструментів, холодної зброї, транспортних засобів,
  тварин, слідів крові за їх формою).
 • дослідження речовин як слідів злочину.
 • дослідження предметів як слідів злочину (визначення стану окремих
  предметів; встановлення належності частин єдиному цілому; встановлення джерела
  походження (партії, групи) за слідами виробничих механізмів).

У трасології за слідами можна встановити:

 • індивідуальну тотожність об’єкта, яким
  утворений слід (ідентифікувати об’єкт);
 • групову належність об’єктів (тип,
  клас, рід, вид, різновид);
 • механізм і умови виникнення слідів,
  слідоутворення (вид сліду, напрямок і кут взаємодії об’єктів тощо);
 • окремі обставини злочинної події
  (спосіб проникнення у житло, кількість учасників події, їх анатомо-фізіологічні
  особливості, напрямок пересування злочинців, використання транспортних засобів,
  орієнтовно час вчинення злочину та ін.).

Трасологія
базується на таких наукових положеннях:

 • об’єкти матеріального світу
  індивідуальні. Кожний об’єкт індивідуальний і тотожний тільки самому собі.
 • за певних умов зовнішня будова одного
  об’єкта може відбитися на іншому. Точність відображення залежить від фізичних
  властивостей слідоутворюючого і слідосприймаючого об’єктів, механізму
  слідоутворення. За матеріально-фіксованими слідами можлива ідентифікація
  об’єкта, який їх залишив.
 • відносна стійкість об’єктів. Об’єктами
  механічної контактної взаємодії можуть бути тільки тверді тіла, які мають
  достатньо стійкі зовнішні ознаки.
 • відбиття у сліді зовнішньої будови
  предмета, є перетвореним (має вид негативу). У сліді ознаки зовнішньої будови
  предмета переважно мають дзеркальне відображення.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+