Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Криміналістичне дослідження письма


3. Криміналістичне дослідження
письма

Судове почеркознавство – галузь криміналістичної
техніки, що вивчає закономірності почерку і процесу його дослідження, засоби і
методи вирішення завдань почеркознавчої експертизи.

Письмо – спосіб фіксації думки людини за допомогою
мови і спеціально створеної системи умовних позначень (письмових знаків,
писемності).

Складові письма:

 • письмова мова;
 • почерк.

Письмова мова – це діяльність людини, опосередкована
системою графічних і мовних знаків.

Почерк – індивідуальна і динамічно стійка програма
графічної техніки письма, в основі якої лежить зорово-руховий образ виконання
рукопису, реалізована за допомогою системи рухів (динамічного стереотипу).

Властивості почерку:

 • індивідуальність;
 • відносна стійкість, тобто відтворюваність
  (повторюваність) ознак почерку і їх зберігаємість в межах ідентифікаційного
  періоду при письмі в різноманітних умовах.

Ознака письма – особливості письмово-рухових навичок
особи, які відобразилися у рукописі.

Ознаки письма поділяються на дві групи:

 1. ознаки письмової мови (характеризують смислову
  сторону письма як різновид мови);
 2. ознаки почерку
  (характеризують рухову сторону письмової мови).

Ознаки письмової мови:

а) граматичні (відображають володіння виконавцем
граматичними правилами письма);

б) лексичні (характеризують загальний
словниковий запас, вживання термінів, властивих особам певних професій або
проживаючим в певній місцевості тощо):

 • професіоналізми – слова і вирази, властиві
  мові якійсь професійній групі;
 • архаїзми;
 • діалектизми;
 • варваризми;
 • жаргонізми;

в) стиль викладення (характеризує манеру викладення думок, мови,
архітектоніку (загальна побудова письмової мови) тексту):

 • офіційно-діловий;
 • науковий;
 • виробничо-технічний;
 • публіцистичний;
 • розмовний і ін.

Ступінь розвитку граматичних, лексичних і
стилістичних нави
чок дозволяє визначити, в якому
ступені людина володіє письмовою мовою.

Рівні володіння письмовою мовою:

 1. високий, характеризується логічною послідовністю
  викладення думок, аргументованістю висунутих положень, глибиною думки,
  використанням різноманітних засобів мови, ерудицією, великим словниковим
  запасом;
 2. середній, характеризується недостатньо високим
  ступенем розвитку стилістичних і лексичних навиків, відсутністю суворої
  послідовності і стрункості викладення основної думки, переважанням
  розмовно-побутового стилю;
 3. низький, характеризується низькою грамотністю,
  неповнотою розкриття головної думки, відсутністю доказів висунутих положень і
  послідовності у викладі. Словниковий запас вкрай бідний, спостерігаються часті
  повтори.

Ознаки почерку – конкретний прояв певних властивостей (характеристик) рухів, які
фіксуються в рукописі.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+