Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Техніко-криміналістичне дослідження документів


4. Техніко-криміналістичне
дослідження документів

Техніко-криміналістичне дослідження документів (ТКДД)
– галузь криміналістичної техніки, яка склалася на основі розробки теоретичних
і спеціальних методів, запозичених з природничих і технічних наук з метою
вирішення завдань, які виникають при дослідженні документів – речових доказів в
кримінальних провадженнях і цивільних справах.

Способи підробки документів:

1. Дописка – спосіб зміни першопочаткового
змісту документа шляхом внесення від руки нових записів або окремих штрихів на
вільні місця документа.

2. Домальовування – зміна початкового змісту
документа шляхом додавання окремих елементів до знаків (літерам, цифрам).

3. Допечатка – спосіб зміни машинописного
документа, що полягає у внесенні нових знаків на вільні місця – між рядками,
словами, окремими знаками.

4. Підчистка – спосіб зміни початкового змісту
документа, при якому штрихи, знаки або слова видаляться механічним впливом
(вишкрібанням лезом бритви, тертям резинки і т.п.).

5. Травлення – спосіб зміни змісту документа,
при якому штрихи тексту знебарвлюються хімічними реактивами, в результаті чого
речовина штрихів не видаляється з документа, а стає невидимою.

Види травлення:

 • повне (знебарвлення всього рукописного тексту і
  відтисків печаток);
 • часткове або локальне (знебарвлення окремих
  фрагментів документа – записів, відтисків).

Способи нанесення травлячого реактиву:

 • занурення документа у ванну з розчином;
 • нанесення реактиву тампоном;
 • поштрихове травлення – нанесення травлячої речовини
  на окремі штрихи тексту.

6. Змивання – спосіб зміни змісту документа, при
якому на штрихи тексту впливають органічними розчинниками, в результаті чого
речовина штрихів видаляється з документа.

7. Переклеювання фотографії – заміна фотографії
на особистому документі.

Види переклеювання фотографій:

 • повна (фотографія власника документа заміняється
  фотографією іншої особи);
 • часткова (заміняється частина фотографії, що не має
  відтиску печатки);
 • підклеювання частини емульсійного прошарку
  фотопаперу, відділеного від початкового фотознімка.

8. Способи заміни аркушів у документах:

 • вклеювання аркушів або фрагментів документів;
 • заміна здвоєних аркушів (зняттям скріпляючих
  скобок, видаленням наявних і поміщенням до блок-книжки нових аркушів).

9. Способи підробки відтисків печаток і штампів:

 • малювання відтиску безпосередньо на документі;
 • копіювання відтиску з одного документа на інший;
 • нанесення відтисків печаток за допомогою предметів,
  які мають інше значення;
 • нанесення відтисків за допомогою плоских
  друкарських форм;
 • нанесення відтисків за допомогою саморобних
  рельєфних друкарських форм;
 • інші способи.

Способи копіювання відтисків печаток і штампів:

 • з використанням копіювального паперу;
 • перемалювання на просвіт;
 • відтворення рельєфних (вдавлених) штрихів підпису з
  наступним їх обведенням;
 • копіювання штрихів справжнього підпису на
  проміжному кліше і відтворення їх на справжньому документі.

Способи виготовлення саморобних рельєфних кліше:

 • вирізання;
 • гравіювання;
 • виготовлення способом ручного набору з
  типографських матеріалів;
 • фотоцинкографський спосіб;
 • інші способи.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+