Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Фіксація ходу та результатів допиту


4. Фіксація ходу та результатів допиту

Основним засобом фіксації ходу і результатів допиту є
протокол (ст. 104 КПК України).

Протокол допиту складається з трьох
частин:

1) вступної, яка повинна містити відомості
про:

– місце та час проведення допиту;

– особу, яка проводить допит
(прізвище, ім’я, по батькові, посада);

– при допиті свідка і потерпілого
відмітку про попередження про кримінальну відповідальність за
відмову від дачі показань (тільки свідка) і за дачу неправдивих показань, що
підтверджується підписом допитуваного;

– всіх осіб, які присутні під час
проведення допиту (прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця
проживання);

– інформацію про те, що особи, які
беруть участь у допиті, заздалегідь повідомлені про застосування технічних
засобів фіксації, характеристики технічних засобів фіксації та носіїв
інформації, які застосовуються при проведенні допиту, умови та порядок їх
використання;

2) описової, яка повинна містити:

– відомості, викладені
під час вільної розповіді допитуваного;

– поставлені допитуваному питання та
його відповіді;

3) заключної, яка повинна містити
відомості про:

– спосіб ознайомлення учасників допитузі
змістом протоколу;

– зауваження і доповнення до
письмового протоколу з боку учасників допиту;

– підписи учасників допиту.

Допитуваному, коли він про це просить,
може бути надана можливість особисто написати свої показання в присутності
слідчого, про що зазначається в протоколі.

У ході допиту особа може за власним бажанням або за
пропозицією слідчого виконати ті або інші
креслення, схеми, плани, малюнки, що пояснюють його показання. Ці документи, засвідчені підписами допитуваного і слідчого, залучаються до
протоколу.

По закінченні допиту, перед
підписанням протоколу учасникам допиту надається можливість ознайомитися із
текстом протоколу. Кожна сторінка протоколу підписується
допитуваним і особами, які були присутні при
допиті.

Зауваження і доповнення зазначаються у
протоколі перед підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у
проведенні допиту. Якщо особа через фізичні вади або з інших причин не може
особисто підписати протокол, то ознайомлення такої особи з протоколом
здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм
підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою.

Якщо особа, яка брала участь у
проведенні допиту, відмовляється підписати протокол, про це зазначається в
протоколі. Такій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин
відмови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови особи від
підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин
такої відмови засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у
разі його відсутності – понятих.

Рішення про фіксацію допиту за
допомогою технічних засобів приймає особа, яка проводить допит. За клопотанням
учасників допиту застосування технічних засобів фіксування є обов’язковим.

Про застосування технічних засобів
фіксування допиту заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у допиті.

Додатками до протоколу допиту можуть бути:

– аудіо-,
відеозапис допиту;

– фототаблиці,
схеми та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+