Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Структура криміналістичної методики

2. Структура криміналістичної методики. Загальні
положення методики. Структура та види окремих методик розслідування злочинів.
Етапи розслідування

У структурі
криміналістичної методики розрізняють дві частини:

1) загальні положення
криміналістичної методики (теоретичні основи криміналістичної методики, що
охоплюють фундаментальні питання даного розділу про його предмет, зміст і
значення);

2) видові методики
розслідування злочинів (методики розслідування окремих видів злочинів).

Загальні
положення криміналістичної методики охоплюють:

 • поняття і сутність методики як розділу науки
  криміналістики;
 • принципи криміналістичної методики;
 • задачі криміналістичної методики. Роль
  науково-методичного знання в боротьбі зі злочинністю;
 • система криміналістичної методики, її структурні
  елементи;
 • історія виникнення і розвитку криміналістичної методики
  та її джерел;
 • поняття, класифікація і структура видових методик
  розслідування злочинів;
 • роль криміналістичної характеристики злочинів у створенні
  і змісті окремих методик.

У структурі криміналістичної методики важливе
значення займають окремі (видові) методики розслідування. По суті вони
охоплюють основний зміст криміналістичної методики. Їх завданням є розробка
типових систем (алгоритмів) дій слідчого, що сприяють обранню оптимальної лінії поведінки в процесі
розслідування певного виду злочинів.

Окремі методики
мають власну структуру.

Елементами, що визначають зміст структури окремих
методик є:

 • криміналістична характеристика злочину;
 • особливості порушення кримінальної справи;
 • особливості початкового етапу розслідування злочинів; типові
  версії та планування розслідування;
 • особливості тактики підготовки і проведення найбільш
  характерних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів;
 • особливості наступного етапу розслідування; тактика
  наступних слідчих дій і інших, передбачених законом, заходів;
 • використання спеціальних знань, призначення експертиз;
 • взаємодія слідчих і оперативних працівників;
 • особливості організації профілактичної діяльності слідчих
  при розслідуванні злочинів.

Класифікація
окремих криміналістичних методик розслідування злочинів:

а) за
видами злочинів (методика розслідування вбивств; методика розслідування
крадіжок і т.д.);

б) за
місцем вчинення злочинів (на транспорті; в умовах великого міста і т.п.);

в) за
особливостями особи злочинця (методики розслідування злочинів неповнолітніх;
осіб, що мають дефекти психіки, і ін.);

г) за
особою потерпілого (проти малолітніх і неповнолітніх; проти іноземців і т.д.);

д) за
часом, що пройшов з моменту вчинення злочину (особливості методики
розслідування злочинів за „гарячими слідами”; нерозкритих злочинів минулих
років);

ж) за
обсягом:

 • повні,
  тобто проведення всього процесу розслідування того чи іншого виду злочинів;
 • скорочені, тобто методичні рекомендації з організації і здійснення якого-небудь
  одного етапу розслідування;

з) за
охоплюваними видами злочинів:

 • комплексні, тобто методики розслідування двох або більше взаємозалежних видів
  злочинів (наприклад, методика розслідування грабежів і розбоїв);
 • конкретні.

Етапи
процесу розслідування злочинів:

Початковий етап – період проведення початкових
невідкладних слідчих дій, спрямованих на вирішення загальних і специфічних
задач (встановлення події, що має ознаки злочину, переслідування і затримання
винного за “гарячими слідами”, викриття винного у вчиненому злочині і т.п.);

Подальший етап – період проведення всіх інших
слідчих дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів у справі,
починається після пред’явлення особі обвинувачення (з’ясування обставин, не
встановлених на початковому етапі).

Заключний етап – період розслідування, що
починається з моменту прийняття слідчим рішення про закінчення розслідування і
закінчується направленням справи прокурору або винесенням постанови про
закриття кримінальної справи.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+