Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття, завдання і галузі криміналістичної техніки


Поняття, завдання і галузі
криміналістичної техніки

Криміналістична техніка — важливий розділ криміналістики,
який виник у результаті впровадження досягнень природничо-технічних наук у практику
боротьби зі злочинністю. Методи фізики, хімії, біології, медицини та інших галузей
знань пристосовувалися для виявлення слідів злочину та одержання інформації з метою
здійснення кримінального судочинства. Кримінальна, або поліцейська, техніка в XIX
ст. заклала підґрунтя сучасної криміналістики.

Науково-технічні засоби криміналістики
— це прилади, пристосування та матеріали, які використовуються для збирання і дослідження
доказів або створення умов, що ускладнюють вчинення злочинів. Такі засоби можуть
бути поділені на кілька груп:

1) взяті без змін із різних технічних
і природничо-технічних наук;

2) спеціально пристосовані для
криміналістичних цілей;

3) спеціально розроблені для
цілей криміналістики.

Основними формами застосування
криміналістичної техніки є:

1) використання науково-технічних
засобів оперативними праців­никами при проведенні оперативно-розшукових заходів;

2) застосування науково-технічних
засобів слідчими при проведен­ні слідчих дій;

3) використання науково-технічних
засобів спеціалістами та екс­пертами під час відповідних досліджень;

4) застосування науково-технічних
засобів учасниками судового розгляду.

Виділення таких форм використання
криміналістичної техніки пов’язано із суб’єктом, який її застосовує.

Криміналістична техніка розвивається
в трьох основних напрямах: оперативно-слідча,
науково-дослідна, профілактична
. Кожний з на­прямів передбачає розроблення
не тільки відповідних приладів, пристосувань, інструментів, матеріалів, а й найефективніших
прийомів, методів використання науково-технічних засобів.

Найскладнішим напрямом є розвиток
науково-дослідної техніки, яка застосовується в основному в лабораторних умовах
висококваліфікованими фахівцями. До науково-дослідної техніки належать різно­манітне
обладнання та апаратура, які дають змогу здійснювати дослідження в рентгенівських
променях, застосовувати радіоактивні ізо­топи, проводити люмінесцентний чи спектральний
аналіз тощо.

Для ефективної реалізації
науково-технічних засобів необхідно враховувати вимоги щодо їх застосування (принципи):

1) принцип законності використання
науково-технічного засобу;

2) принцип етичності застосування
науково-технічного засобу;

3) принцип науковості;

4) принцип безпеки науково-технічного
засобу;

5) принцип цілісності об’єктів
у незмінному вигляді;

6) принцип ефективності використання
науково-технічного засобу.

Використання криміналістичної
техніки є припустимим, якщо при цьому не порушуються законні права та інтереси громадян,
моральні та етичні норми. Засоби і методи криміналістики повинні мати наукову основу,
бути науково обґрунтованими, базуватися на вивчених об’єктивних закономірностях,
а тому не можуть використовуватися в доказуванні пристрої і прилади, що засновані
на невстановлених наукою явищах.

На даний час система криміналістичної
техніки складається з таких основних галузей:

1) судова фотографія;

2) судова кінематографія і відеозапис;

3) трасологія;

4) судова балістика;

5) криміналістичне дослідження
письма;

6) техніко-криміналістичне дослідження
документів;

7) ідентифікація особи за ознаками
зовнішності;

8) кримінальна реєстрація.

В основу системи криміналістичної
техніки покладено предметний принцип, що відображає особливості кожної галузі.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+