Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Загальні правила виявлення, огляду, фіксації, вилучення та оцінки слідів


Загальні правила виявлення,
огляду, фіксації, вилучення та оцінки слідів

Ціль криміналістичної фіксації — як можна точніше, об’єктивніше
і наочніше запам’ятати, закріпити факти, події, матеріальні сліди злочину й інші
об’єкти, необхідні для встановлення істини по кримінальній справі.

Використовуються різні форми
фіксації:

– вербальна — протоколювання,
звукозапис;

– графічна — графічне зображення
(схематичні і масштабні плани, креслення, малюнки, у тому числі мальовані портрети);

– предметна — вилучення самого
предмета, виготовлення матеріальних моделей (реконструкція, у тому числі макетування,
копіювання, одержання зліпків і відбитків);

– наочно-образна — фотографування
(у видимих і невидимих променях), кінозйомка, відеомагнітофонний запис.

Фіксація може бути спрямована
як на збереження самого об’єкта (консервування), так і на запам’ятовування певних
його сторін, властивостей і якостей.

Консервування здійснюється шляхом зміцнення
структури речовини об’єкта створенням спеціального середовища або пристосування,
куди поміщають об’єкт. Так, схоронність обвуглених або старих документів забезпечується
поміщенням їх між двох шматочків скла, а слідів взуття на піску — обробкою їхнім
спеціальним лаком. У спеціальне середовище — морозильну камеру — поміщають швидкопсувні
об’єкти. Виявлений за допомогою порошків слід пальця звичайно вилучається на спеціальну
дактилоскопічну плівку. Це штучне пристосування відрізняється від звичайних пакувальних
засобів тим, що воно стає невід’ємною частиною фіксуємого об’єкта.

Способи фіксації, що запам’ятовують
— це складання планів і схем, виготовлення копій за допомогою різних речовин, фотозйомка,
відеозапис, малювання.

Процеси вилучення і фіксації
можуть збігатися за часом. Так, слід пальця, що вилучається на дактилоскопічну плівку,
виявлений за допомогою порошку, одночасно фіксується плівкою. Таким чином, техніко-криміналістичні
засоби можуть виконувати подвійну функцію. Наприклад, магнітний шукач-підйомник
допомагає знайти металевий предмет і вилучити його; тому розподіл техніко-криміналістичних
засобів на засоби виявлення, фіксації і вилучення є певною мірою умовним.

У залежності від характеру
об’єкта, що вилучається, розрізняються засоби вилучення твердих об’єктів,
сипучих, рідких і газоподібних речовин, макро- і мікрооб’єктів.

Найпростіший набір інструментів
для вилучення твердих об’єктів включає викрутки, плоскогубці, бокорізи, стамески,
склоріз, пилки, молотки й ін. У необхідних випадках можуть використовуватися апарати
для газокисневого різання й електрозварювання.

Мікрооб’єкти, як і інші сліди, бажано вилучати
разом з об’єктом-носієм, в обов’язковому порядку вказуючи в протоколі слідчої дії,
на схемах і фотознімках конкретні ділянки об’єкта-носія, з якого вони вилучаються,
оскільки згодом це може мати вирішальне значення, наприклад, при встановленні факту
контактної взаємодії. Для вилучення мікрооб’єктів застосовуються плівки з хімічно
липким неактивним покриттям, мікропилозбирачі. Окремі мікрооб’єкти (фрагменти волосся,
ворсинки, волокна і т.д.) вилучають за допомогою пінцетів, наелектризованих ебонітових
або скляних паличок.

Для вилучення слідів пальців
рук і босих ніг, виявлених за допомогою порошків або утворених пилом, застосовуються
спеціальні дактилоскопічні плівки з прозорим захисним шаром. Сліди взуття, транспортних
засобів вилучають на чорну або білу відфіксований фотопапір, емульсійний
шар якого попередньо розмочується у воді. Для цієї мети можна скористатися і листом
гуми, що контактує поверхня якого попередньо оброблена наждаковим папером.

Зразки запаху відбираються
на шматки (серветки) випраної бавовняної байки (бавовняної фланелі, стерильні марлеві
серветки) чи шерсті розмірами приблизно 10×15 см, упаковані в три-чотири шарів побутової
алюмінієвої фольги або в чисті скляні банки з металевими або скляними кришками.

Усі вилучені об’єкти повинні
бути відповідним чином упаковані і доставлені до місця дослідження або збереження.
При цьому необхідно: виключити можливість підміни; виключити втрату; зберегти від
змін, знищення при транспортуванні і збереженні, від потрапляння сторонніх домішок.

Техніко-криміналістичні засоби,
призначені для виявлення, фіксації, вилучення речових доказів, як правило, комплектуються
у вигляді спеціальних наборів: оперативних сумок, слідчих портфелів, оперативних
і слідчих валіз. Це можуть бути універсальні набори, призначені для огляду місця
події або обшуку, або спеціалізовані комплекти, наприклад, для роботи зі слідами
рук, для оглядів по справах про пожежі, вибухи й ін.

Для попереднього дослідження
об’єктів на місці події використовуються набори хімічних речовин-індикаторів (встановлення
належності речовини до вибухових, наркотичних і ін.).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+