Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Криміналістична класифікація слідів ніг людини і їх доказове значення


Криміналістична класифікація
слідів ніг людини і їх доказове значення

Сліди ніг – це наслідки різних
рухів людини, пов’язані з переміщенням її тіла у просторі. Локомоційні рухи є рефлекторним
актом-навичкою, що виникає в процесі навчання й життєвого досвіду, вони існують
на місці вчинення будь-якого злочину, але за різних причин не завжди виявляються.

Сліди ніг людини можна поділяти
за різними загальними критеріями поділу слідів рук та інших трасологічних об’єктів.

За слідоутворювальним об’єктом:

– сліди
взуття;

– сліди
босих ніг;

– сліди
ніг у шкарпетках (панчохах);

– сліди
ніг від взуття в калошах (рідко);

– сліди
ніг у взутті, яке було на ногах (зрідка).

За кількістю залишених слідів ніг:

– одиночний
слід ноги;

– множина
одиночних слідів;

– групові
сліди, або «доріжка» слідів.

За слідами босих ніг і взутих
у шкарпетки (панчохи) ототожнюють людину, а за слідами взутих ніг – взуття, а вже
за його допомоги – людину.

Використовують статичні сліди, що можуть бути об’ємни­ми
та поверхневими.

Поверхневі сліди бувають забарвлені та незабарвлені.

Забарвлені за механізмом утворення поділяються
на сліди нашарування та відшарування.

Безбарвні сліди бувають маловидимими та невидимими.

Невидимі сліди босої ноги
можуть бути потові або потожи-рові, як і сліди рук.

Забарвлені сліди ніг можуть
бути нанесені фарбуючою речовиною, кров’ю як брудом та іншими рідкими (стійка крейда,
борошно, пил, цемент) речовинами.

Об’ємні сліди інколи бувають
комбінованими, тобто одночасно забарвленими певною речовиною, з одночасним нашаруванням
і відшаруванням.

Звичайно, мають трасологічне
значення «динамічні сліди ніг – в основному у випадках, коли ногами завдавались
удари по перепоні (по тілу), мало місце волочіння людини або ковзання ногами.

Сліди ніг сприяють установленню
деяких важливих обставин, які спрощують пошук особи, що їх залишила.

За слідами можна припускати
про особливості людини (її зріст, ознаки ходи); про ознаки взуття; про обставини
дій (напрям і темп руху) тощо.

За слідами босої ноги визначають:

 • розмір ступні (довжину в
  цілому, ширину плесна, п’ятки, мостової (проміжної) частини);
 • ширину і довжину кожного
  пальця;
 • загальну форму ступні (форма
  сліду) залежить від підйому ступні, яка буває високою, середньою, низькою;
 • загальну будову папілярних
  візерунків;
 • наявність рефлексорних (згинальних)
  складок (це за суттю є загальні ознаки).

До окремих ознак слідів босої
ноги відносять: співвідношення розмірів пальців, їх форму, розташування відносно
переднього краю плесни, вигин окремих пальців, наявність, форму та розташування
різноманітних ушкоджень і деформації (рубців, мозолів тощо), окремі ознаки папілярних
візерунків.

У слідчій практиці найчастіше
мають справу зі слідами взутих ніг.

Загальними ознаками підошви
є:

 • конструкція
  підошви (суцільна без каблука, з окремим каблуком, з окремим каблуком і окремою
  підкладкою (підметкою);
 • розмір
  підошви та її частин (довжина всієї підошви, підкладки, каблука, ширина підкладної
  частини в найширшому місці; ширина проміжкової частини, каблука);
 • форма
  підошви та окремих частин (носка, внутрішнього і заднього країв каблука);
 • загальна
  характеристика поверхневої підошви та її частини (площинна, випукла, гладка, з рельєфним
  малюнком; вид, форма, розміри малюнка);
 • спосіб
  приєднання підошви та її частин (гвинтовий, дерев’яно-шпильковий, прошивний, клейовий,
  за допомоги цвяхів);
 • кількість
  рядків шпильок, цвяхів, гвинтів.

Значна кількість слідів ніг,
що пов’язані єдиним механізмом утворення та напрямом, називається «доріжкою»
слідів ніг,
тобто коли сліди утворюють систему:

1) «доріжка» слідів повинна
мати не менше 20 слідів і пряму лінію ходу (напрямку руху);

2) вимірювання мають здійснюватись
на місці події, а потім на панорамному масштабному знімку;

3) вимірюють усі ознаки в
кожному сліді, а потім обчислюють середнє арифметичне значення ознаки, що відображується
у протоколі огляду місця події – саме за дотримання цих правил можна отримати відносно
постійні результати вимірювань ознак локомоційних рухів людини.

Елементами «доріжки» слідів
ніг є:

 • розмах ніг, тобто довжина
  кроку правої та лівої ніг;
 • поперечне
  розміщення ніг, що відображається в ширині кроку;
 • поворот
  ступні навколо вертикальної осі ноги, що відображає кут розвороту ступнів;
 • лінія
  ходи;
 • лінія
  напряму ходи;
 • кут
  кроку (лівого, правого).

Ці елементи вимірюють і визначають
кількістю в сантиметрах і градусах.

За елементами доріжки можна
встановити приблизний зріст, стать особи, вік, функціональні особливості, нижні
кін­цівки, професію, захворювання, аномалії рухового апарату, визначити як вона
йшла (кроком, бігла); з багажем чи без нього тощо.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+