Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Типові способи і ознаки підробки відбитків печаток (штампів)


Типові способи і ознаки
підробки відбитків печаток (штампів)

Документ свідчить про факти
щодо розслідуваної події та про причетність до неї завдяки своїй формі, матеріалу,
способу відображення містимої в ньому інформації та її змістом, а також спеціальними
посвідчувальними підписами і знаками – відбитками печаток і штампів.

Печатка – це прилад із рельєфним зображенням
знаків, інструмент для нанесення слідів (позначок) на матеріальних об’єктах.

Відображення печатки на документі
називається відбитком (відтиском).

Основні способи підроблення
печаток і штампів:

– рисування
(малювання) відбитка печатки (штампа) на документі;

– копіювання
справжнього відбитка на підробний документ (вологе або через копіювальний папір);

– отримання відбитка за допомоги
підробленого кліше.

Є декілька способів виготовлення
підробних кліше:

– вирізуванням
(із цупких матеріалів);

– гравіруванням,
набором, витравлюванням;

– фотомеханічним
способом;

– за
допомогою друкарських шрифтів тощо;

– отримання
відбитка за допомоги сторонніх предметів, які зовні схожі з печатками (штампами),
але мають інше призна­чення (значки, монети тощо);

– монтажем
букв і цифр;

– із
справжніх печаток;

– ксероксами.

Рисування відбитка печатки
на документах застосовується не часто, переважно в разі переклеювання фотознімка
на пас­порті, правах водія, військовому квитку тощо.

Ознаки:

– дорисовуючи
печатки, злочинець намагається правильно виконати коло рамки, тому іноді на документі
можна побачити ямку (прокол) від голки ніжки циркуля;

– літери
не мають відповідного радіального нахилу, інтервали між ними не однакові, а форма
не відповідає друкарському шрифту;

– наявність
нерівномірного розподілу барвника у штрихах відбитка;

– різна
конфігурація тих самих знаків;

– злами
штрихів і нерівномірності за шириною;

– мають
місце спотворення малюнка окремих букв та їхніх елементів, подвоєння деяких штрихів;

– характерною
є нерадіальність розміщення знаків у тексті, виконаному по колу круглої печатки.

Рельєфні відбитки на вклеєному
знімку наносять тисненням шариковою (кульковою) ручкою, іноді голкою – тож під час
дослідження будуть спостерігатися відповідні ознаки такого підроблення.

Копіювання:

через копіювальний
папір із подальшим обведенням штрихів барвником. Спостерігаються залишки барвника
копію­вального паперу;

– вологе копіювання – з використанням
проміжного кліше, коли використовують зволожений фотопапір, липку стрічку тощо.

Перекопійований відбиток характеризується
слабким за­барвленням, розпливами і нечіткими краями перекопійованих штрихів.

Окрім цього, в місці контакту
зволоженого кліше з папером документа можуть спостерігатися мікрочастинки матеріалу
проміжного кліше та зміни люмінесценції паперу в ультрафіолетовому промінні; візуально
будуть спостерігатися відмінна матовість і забрудненість.

Отримання відбитку за допомоги
підробленого кліше:

– ознаки
підроблення відбитків, нанесених із вирізаних кліше (гуми, лінолеуму, дерева): літери
не мають стандартної форми, штрихи – нерівні, засічки – відсутні, овали – кутасті,
а з’єднувальні штрихи – перерізані;

– за
використання набірних кліше: літери відповідають друкарському шрифту, але їх вертикальне
розташування, інтервали, лінія рядка можуть бути зміненими;

– у
круглих відбитках радіальний нахил літер є різним, а лінії -осі не мають єдиної
точки перетинання (переважно у центрі);

– оглядаючи
відбитки печаток, треба звертати увагу на розподіл барвника у штрихах літер: якщо
відбиток нанесено з каучукового (синтетичного) кліше, то барвник (мастика) розподіляється
по полю штриха рівномірно, краї штрихів рівні та не розпливчаті; якщо відбиток –
від металевого кліше, то барвник витискається з-під площин літери і по краю штриха
виникають розпливи з чіткими краями барвника, особливо коли відбиток наносять із
достатньою силою, наприклад, поштовим штемпелем (тут можна бачити сліди тиснення,
які мають ідентифікаційне значення на мікрорівні).

Характерними є також відсутність
пробільного матеріалу, нерівні рядкові лінії, граматичні (подеколи) помилки, порушення
правил друкарського набору.

За суттю ці ж ознаки притаманні
підробленим відбиткам, виконаним з інших видів підроблених кліше.

Одним із способів підроблення
відбитків печаток є виготовлення печаток або штампів монтажем букв і цифр, вирізаних із справжніх печаток чи штампів, що вже не експлуатують (виявляють
їх порівнянням зі справжнім відбитком за особливостями шрифту, розташуваннями окремих
знаків і рядків між собою).

Інколи використовують справжні печатки або штампи іншої організації, але маскують їхній зміст легким
прокручуванням (поворотом) печатки в момент її контакту з папером, внаслідок чого
відбиток виходить розпливчастим (зтертим).

Якщо відбиток перенесено
на документ за допомоги ксероко-піювального апарата
або скануванням, із використанням комп’ютера і подальшим роздруковуванням на принтері, то
зі збільшенням цього зображення спостерігається наявність багатьох цяток-бруднячків,
елементи зображення складаються із крупинок порошку, які осипаються під час перегинань
паперу (лазерний принтер) або розпливаються під час потрапляння вологи (струнні
принтери), причому лінії мають ступінчастий рельєф.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+